Złożenie oferty a moment zawarcia umowy

Złożenie oferty a moment zawarcia umowy

Każdej firmie zależy na tym, aby utrzymać potencjalnego Klienta u siebie, a nie u konkurencji. W związku z tym, gdy nadarzy się okazja podpisania umowy z danym klientem, firma chce jak najszybciej doprowadzić do podpisania umowy, aby wzajemne zobowiązanie miało moc prawna. Będzie to w rezultacie oznaczało zdobycie Klienta przez konkurencja i otrzymanie w zamian za wykonana czynności wynagrodzenia. Aby taka sytuacja miała miejsce, najszybciej przygotować ofertę.

 

Co oznacza pojecie oferty?
Oferta – jest propozycją oświadczającą drugiej stronie wolę zawarcia umowy. Jednakże oferta musi wstępnie określać postanowienia umowy, tak aby odbiorca mógł zobaczyć co przedstawia dla niego firma, co oferuje i jakie są konkretne warunki współpracy między stronami.

W przypadku, gdy oferta ma być tak zwanym bodźcem do późniejszego podpisania umowy, nie powinna zawierać pojęć “niewiążąca” czy “bez zobowiązań”, ponieważ dla potencjalnego nabywcy będzie odstraszającą formą propozycji. Wszelkie klauzury są zbędne i przedstawiają firmę w złym świetle – jako reklamujące siebie, jako najlepszą. Natomiast powinny znaleźć się w niej informacje, które mają wysoką wartość dla odbiorcy, który chce podpisać końcową umowę.

Kogo wiąże oferta?
Złożenie oferty przedstawia tylko propozycję ze strony firmy. Dopiero, gdy nabywca przyjmie ofertę lub dojdzie do skutku podpisania formalnej umowy, nastąpi na mocy prawa zobowiązanie po obu stronach.

Oferta nie wiąże jednak bezterminowo. Składający ofertę może określić termin z góry. Jeżeli nie wyznaczano jednak okresu aktualności oferty, czas jej obowiązywania zależy od formy prezentacji. Są to:

  1. bezpośrednia prezentacja – spotkanie, wideorozmowa czy zwykła rozmowa telefoniczna – jeżeli nie postanowiono inaczej, nieprzyjęta podczas bezpośredniej prezentacji oferta przestaje wiązać strony już po zakończeniu rozmów;
  2. oferta przesłana mailem lub za pośrednictwem poczty – jest wiążąca do czasu, w którym realnie składający propozycję mógłby otrzymać od potencjalnego klienta odpowiedź.

 

Czy przyjęcie oferty oznacza ostatecznie zawarcie umowy?
Jeżeli oferta została złożona w trybie i formie o jakich mowa powyżej, a do tego nastąpiło potwierdzenie przyjęcia oferty – złożone przez zamawiającego oświadczenie to może przyjąć ono charakter np. podpisu pod umową, której treść przedstawiała sama oferta. Jedną z form zawierania umów są bowiem umowy dorozumiane – brak sprzeciwu oznacza zgodę.

Podsumowując, umowę zawartą uznaje się w momencie, gdy składający umowę w trybie ofertowym otrzyma oświadczenie potwierdzające przyjęcie złożonej oferty.

 

Czy przyjmujący ofertę może zgłosić jakieś uwagi do oferty?
Osoba, która przyjmuje przedstawioną mu ofertę w trybie ofertowym może zaakceptować wszystkie jej postanowienia, jak również może zastrzec w niej pewne zmiany odnoszące się do zawartej treści. W ten sposób oferta zostanie zmodyfikowana na podstawie pierwotnej oferty w sposób odpowiadający przyjmującemu.

 

Czy przestawiający ofertę może ją odwołać?
Jeżeli zobowiązującymi stronami są przedsiębiorcy to oferta może zostać odwołana. Jednakże w treści oferty mogą znajdować się klauzule o nieodwołalności – na co trzeba zwrócić wcześniej uwagę. Wówczas, jeżeli adresat złoży oświadczenie o przyjęciu oferty przed wygaśnięciem oferty, nie można jej co do zasady odwołać. W takim przypadku możliwością odwołania umowy byłoby złożenie zgodnych oświadczeń woli obu stron.
W przypadku ofert składanych na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności, czyli konsumentów, składający propozycję umowy związany jest ofertą do momentu jej wygaśnięcia.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *