Zmiany w sprawie zwolnień z podatku VAT

Zmiany w sprawie zwolnień z podatku VAT

 

Rozporządzenie dotyczące zwolnień od podatku od towarów i usług (VAT) oraz warunków stosowania tych zwolnień zostanie dostosowane do nowych unijnych przepisów celnych, które zmieniły nazewnictwo procedur celnych. W efekcie wykreślona zostanie m.in. procedura przetwarzania pod kontrolą celną. Zmiany wejdą w życie w najbliższych tygodniach.

„Projektowane rozporządzenie jest wydawane w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającym unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1), którego przepisy będą stosowane od 1 maja 2016 r. Przepisy Unijnego kodeksu celnego wprowadziły nowe nazewnictwo procedur celnych” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Zgodnie z opublikowanym projektem, zmiany w rozporządzeniu dotyczącym zwolnień od podatku VAT mają sprowadzać się przede wszystkim do wykreślenia procedury przetwarzania pod kontrolą celną oraz zastąpienia procedury składu celnego procedurą składowania celnego.

Resort finansów przygotował też przepis przejściowy, który uzależni zwolnienie od podatku towarów objętych (przed wejściem w życie zmian) procedurą składu celnego albo procedurą przetwarzania pod kontrolą celną od tego, czy spełniony będzie taki warunek, że na podstawie przepisów celnych nie powstał obowiązek zapłaty cła.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 16 maja 2016 r.) Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *