Jakie numery na fakturze?

Jakie numery muszą pojawić się na fakturze – o to często pytają przedsiębiorcy. Jakie elementy danych – numerów, muszą pojawić się na wystawianej fakturze zawsze lub opcjonalnie.

Według ustawy o podatku towarów i usług na fakturze zawsze muszą pojawić się dwa obowiązkowe elementy.

Obowiązkowo zawsze pojawia się na fakturze numer kolejny faktury. Oznacza to, iż sprzedawca zmuszony jest do pilnowania numeracji faktur, na każdej nowej fakturze musi pojawić się numer kolejny danej faktury. Numeracja musi być nadana w jednej serii lub więcej.

Dodatkowo na wystawianej fakturze musi obowiązkowo pojawić się także NIP sprzedawcy.

Inne obowiązkowe elementy są natomiast zależne od sytuacji. Jest to NIP nabywcy, który musi pojawić się na wystawianej fakturze, w przypadku gdy nabywca jest zarejestrowany jako podatnik VAT i nabył towar lub usługę podając ten numer.

Następnie na fakturze musi pojawić się również numer VAT nabywcy nadany przez inne państwo członkowskie, ale w przypadku gdy dany nabywca posiada ten numer i nabył towar lub usługę podając ten numer.

Istnieje jeszcze numer VAT nabywcy nadany przez państwo spoza Unii Europejskiej, który nie jest wymagany na fakturze (nawet jeżeli nabywca posługuje się takim numerem).

Podstawa prawna: art. 106e ust. 1 pkt 2, 4, 5 i 24 ustawa o podatku towarów i usług.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *