Wypłata wynagrodzenia dla pracownika w 2019 roku

Od początku 2019 roku zaczną obowiązywać nowe zmiany dotyczące wypłat wynagrodzenia dla pracowników.

Od 1 stycznia 2019 roku formą podstawową przekazania wypłaty będzie dokonanie przelewu na konto bankowe danego pracownika. Jeżeli jednak pracownik będzie chciał otrzymywać wynagrodzenie w gotówce, to będzie zmuszony do złożenia odpowiedniego wniosku o wypłatę w gotówce.

Obowiązki pracownika

W związku z powyższym pracownicy zatrudnieni od 1 stycznia 2019 roku będą otrzymywać swoje wynagrodzenia na konto bankowe. Jednakże na wniosek pisemny będą mogli otrzymywać wynagrodzenie w gotówce.

Natomiast pracownicy już zatrudnieni (przed 1 stycznia 2019 roku) będą mieli podobne zasady. Również będą otrzymywać wynagrodzenie na rachunek bankowy, ale mogą otrzymywać je również w gotówce. Jeżeli wcześniej dostawali je w gotówce, to muszą wystosować odpowiedni wniosek – wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Można go złożyć w zwykłej formie pisemnej, ale także elektronicznie. Natomiast jeżeli pracownik chce zmienić formę wypłaty z gotówkowej na bezgotówkową, to musi przekazać pracodawcy swój numer rachunku bankowego, aby mógł on dokonywać przelewu wynagrodzenia na podane konto.

Uwaga! 

Jeżeli pracownik nie posiada konta bankowego ani nie chce go zakładać ze względu na koszty jego prowadzenia, to ma możliwość założenia bezpłatnego podstawowego rachunku płatniczego. 

Podstawowy rachunek płatniczy umożliwia otrzymywanie wpływów z tytułu dochodów lub świadczeń (w tym, np. wynagrodzenia za pracę).
 
Banki mają obowiązek zakładania kont w formie bezpłatnej - przepis obowiązuje od sierpnia 2018 roku.
Obowiązki pracodawcy

Samo wejście przepisów dotyczących przekazywania wynagrodzeń na rachunek bankowych pracownika, to nie wszystko. Pracodawca ma obowiązek poinformowania każdego ze swoich pracowników o wejściu przepisów w życie i związanych z nimi obowiązków do 22 stycznia 2019 roku, a więc w terminie 21 dni od 1 stycznia 2019 r. – czyli wejścia w życie ww. przepisów.

Pracodawca musi więc poinformować o obowiązku podania numeru rachunku – jeżeli pracownik chce otrzymywać wynagrodzenie za pracę w formie bezgotówkowej lub złożenia wniosku o dalszej wypłacie wynagrodzenia do rąk własnych w ciągu 7 dni od poinformowania – jeżeli chce przyjąć formę gotówkową.

Podsumowanie

Podsumowując powyższe zmiany, pracownik nadal będzie mógł otrzymać pensję w gotówce, jeśli:

  • przed upływem 7 dniowego terminu przypada w firmie termin wypłaty wynagrodzenia za pracę a pracownik nie przekazał informacji,
  • pracownik nie podał numeru rachunku płatniczego ani nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Natomiast pracownicy, którzy otrzymywali dotychczas wynagrodzenie przelewem, nie odczują zmian, ponieważ żadne zasady w tym wypadku się nie zmienią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *