O czym pamiętać przy tworzeniu harmonogram czasu pracy?

 

W ciągu miesiąca pracownicy korzystają z urlopów, są wysyłani na szkolenia, biorą dni wolne od pracy lub zamieniają się zmianami z innymi pracownikami. Aby nie powstał zbyt duży chaos tym spowodowany, pracodawca musi te wszystkie sytuacje uwzględnić i poprawnie je ująć w harmonogramie czasu pracy. Czytaj dalej O czym pamiętać przy tworzeniu harmonogram czasu pracy?

Jaki jest obowiązek pracodawcy odnośnie badań lekarskich pracowników?

 

Na pracodawcy leży obowiązek kierowania pracowników na badania lekarskie – przed rozpoczęciem pracy oraz w trakcie trwania stosunku pracy.

Jeżeli pracodawca zatrudni pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego może liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Czytaj dalej Jaki jest obowiązek pracodawcy odnośnie badań lekarskich pracowników?

Czy pracodawcy przysługuje możliwość spisania umowy na zastępstwo nieobecnego pracownika?

 

W sytuacji, gdy pracownik ma dłuższą przerwę w pracy, a więc znajduje się w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy (np. z powodu ciąży), pracodawca ma możliwość zatrudnienia innego pracownika w jego miejsce.

Pracodawca może dokonać zatrudnienia innego pracownika na podstawie umowy na zastępstwo, która określać będzie w sobie konkretny czas tej nieobecności. Czytaj dalej Czy pracodawcy przysługuje możliwość spisania umowy na zastępstwo nieobecnego pracownika?

Ile czasu należy przechowywać ewidencję czasu pracy?

 

Większość przedsiębiorców zastanawia się czy ewidencję czasu pracy należy przechowywać minimum 3 lata czy aż 50 lat – jak akta osobowe.

Odpowiedź jest prosta. Ewidencję czasu pracy pracowników należy przechowywać przez 3 lata, licząc od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego, którego ta ewidencja dotyczy. Czytaj dalej Ile czasu należy przechowywać ewidencję czasu pracy?

Czy możliwe jest zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP za pracownika do 30. roku życia skierowanego z PUP?

 

Jeżeli firma X zatrudniła pracownika, który został do nich skierowany z urzędu pracy mogli skorzystać z 12-miesięcznej refundacji części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30. roku życia. Dodatkowo możliwe jest również uzyskanie zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP w związku z zatrudnieniem bezrobotnego do 30. Czytaj dalej Czy możliwe jest zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP za pracownika do 30. roku życia skierowanego z PUP?

Czy pracownikowi pracującemu przed monitorem komputera przysługują okulary korygujące wzrok?

 

Zacznijmy od samego pojęcia monitora ekranowego, jak wynika z zapisu prawa – § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r. nr 148 poz. Czytaj dalej Czy pracownikowi pracującemu przed monitorem komputera przysługują okulary korygujące wzrok?

Składki ZUS za chorobowe pracownika

Przy wypłacaniu pracownikowi wynagrodzenia za pracę pracodawca jest zmuszony od wynagrodzenia wyliczyć składki ubezpieczeniowe, a następnie musi wskazać je w dokumentach rozliczeniowych.
W sytuacji, gdy pracownik nie był zdolny do pracy w danym miesiącu np. z powodu choroby, przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe z tego tytułu. Czytaj dalej Składki ZUS za chorobowe pracownika

Czy można złożyć korektę zeznania rocznego?

 

Podatnik, który stwierdzi, że popełnił błąd w swoim zeznaniu podatkowym lub zapomniał skorzystać z przysługujących mu ulg bądź nie wskazał organizacji pożytku publicznego (nie przekazał 1% podatku na wymieniony cel), może złożyć korektę.

Jak wynika z art. Czytaj dalej Czy można złożyć korektę zeznania rocznego?