Jakie są obowiązki BHP w jednoosobowej/małej firmie?

Jakie są obowiązki BHP w jednoosobowej/małej firmie?

Przedsiębiorca, który prowadzi swoją działalność samodzielnie – jednoosobowa działalność gospodarcza, nie musi martwić się przepisami i obowiązkami związanymi z tematem BHP. Jednakże w przypadku, gdy zatrudni chociażby jedną osobę, zmuszony jest do wprowadzenia dodatkowych obowiązków związanych z zapewnieniem danemu pracownikowi godnych warunków pracy – przede wszystkim bezpieczeństwo.

Jak wygląda kwestia obowiązków BHP w jednoosobowej firmie?

W jednoosobowej działalności przedsiębiorca prowadzi swoją firmę samodzielnie, co oznacza, że nie ma w niej zatrudnionych żadnych pracowników i tym samym nie obowiązują go wymogi BHP. Oznacza to, że nie jest zmuszony do zapewnienia bezpieczeństwa pracy swoich ludzi, ani zapewnienia im specjalnych warunków pracy. Tym samym nie musi też inwestować w ich szkolenia, okresowe badania lekarskie itp.

Również w sytuacji, gdy przedsiębiorcy pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej osoba z I grupy pokrewieństwa – współmałżonek, nadal nie ma obowiązku wykonywania żadnych zadań związanych z zakresem BHP.

Natomiast w momencie zatrudnienia chociażby jednego pracownika w swojej firmie, przedsiębiorca zobowiązany jest dopełnić dodatkowe warunki BHP, jakie stawiają na niego przepisy z kodeksu pracy – w tym momencie staje się on pracodawcą, co oznacza, iż ma pod sobą ludzi, których musi pilnować, kontrolować i dbać o ich bezpieczeństwo. Cała odpowiedzialność za danych pracowników ciąży tylko na nim.

Jak wygląda kwestia obowiązków BHP w małej firmie?

Tak jak wspomniano powyżej, w momencie, gdy przedsiębiorca zatrudni chociażby jednego pracownika na podstawie umowy o pracę, staje się pracodawcą i zaczynają go obowiązywać przepisy wynikające z Kodeksu pracy, w tym te dotyczące BHP.

W momencie, gdy dodatkowo zostają nałożone na pracodawcę obowiązki BHP zmuszony jest on albo zajmować się nimi samodzielnie, albo stworzyć jeszcze jedno stanowisko pracy, na którym odpowiednia osoba z odpowiednimi kwalifikacjami będzie mogła przejąć obowiązki związane z dokumentacją BHP. Pracodawca może jeszcze ewentualnie zlecić kwestie związane z BHP jednemu ze swoich obecnych pracowników – dołączyć ten zakres zadań do jego obowiązków.

Należy tutaj podkreślić, że nawet jeżeli pracodawca zleci zadania związane z BHP innej osobie – innemu pracownikowi, to wszelką odpowiedzialność za stan BHP ponosi nadal on sam.

Jeżeli jednak przedsiębiorca ostatecznie zdecyduje się na prowadzenie spraw BHP w swojej firmie samodzielnie, musi spełnić warunki określone w przepisach. Tak więc zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, aby włascieil firmy mógł prowadzić zadania i dokumentację BHP samodzielnie, musi:

  • posiadać odpowiednie szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (musi posiadać wiedze specjalistyczną w tym zakresie),
  • posiadać liczbę zatrudnionych przez siebie pracowników nie większą niż 10 osób,
  • zatrudniać maksymalnie do 20 pracowników w swojej firmie, przy czym jego działalność jest zakwalifikowana do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.