Czy zgoda na potrącenie z wynagrodzenia może być udzielona w formie elektronicznej?

Według art. 91 Kodeksu Pracy: „Należności inne niż wymienione w art. 87 § 1 i 7 mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie”.

…ale czy formą pisemną może być również zgoda udzielona przez pracownika w systemie lub w formie e-maila?

„W przypadku wyrażenia przez pracownika zgody w formie elektronicznej wymóg pisemności zostanie spełniony, jeśli pracownik swoje oświadczenie woli opatrzy bezpiecznym podpisem elektronicznym

Oznacza to, że w przypadku wyrażenia przez pracownika zgody na potrącenie z wynagrodzenia w formie elektronicznej wymóg pisemności zostanie spełniony, jeśli pracownik swoje oświadczenie woli opatrzy bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu – jest to obowiązkowe!.

Jeżeli więc pracownik wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia drogą elektroniczną, to wymóg pisemności zostanie zrealizowany tylko wówczas, gdy składając swoje oświadczenie woli użyje bezpiecznego podpisu elektronicznego. Samo złożenie oświadczenia woli w formie elektronicznej (np. w drodze e-maila), jeśli nie zostanie ono opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, nie pozwoli przyjąć, że zgoda została wyrażona na piśmie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *