Czy zgoda na potrącenie z wynagrodzenia może być udzielona w formie elektronicznej?

Czy zgoda na potrącenie z wynagrodzenia może być udzielona w formie elektronicznej?

Według art. 91 Kodeksu Pracy: „Należności inne niż wymienione w art. 87 § 1 i 7 mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie”.

…ale czy formą pisemną może być również zgoda udzielona przez pracownika w systemie lub w formie e-maila?

„W przypadku wyrażenia przez pracownika zgody w formie elektronicznej wymóg pisemności zostanie spełniony, jeśli pracownik swoje oświadczenie woli opatrzy bezpiecznym podpisem elektronicznym

Oznacza to, że w przypadku wyrażenia przez pracownika zgody na potrącenie z wynagrodzenia w formie elektronicznej wymóg pisemności zostanie spełniony, jeśli pracownik swoje oświadczenie woli opatrzy bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu – jest to obowiązkowe!.

Jeżeli więc pracownik wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia drogą elektroniczną, to wymóg pisemności zostanie zrealizowany tylko wówczas, gdy składając swoje oświadczenie woli użyje bezpiecznego podpisu elektronicznego. Samo złożenie oświadczenia woli w formie elektronicznej (np. w drodze e-maila), jeśli nie zostanie ono opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, nie pozwoli przyjąć, że zgoda została wyrażona na piśmie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *