Co musi zawierać faktura korygująca?

Co musi zawierać faktura korygująca?

Każdy dokument potwierdzający transakcję musi składać się z obowiązkowych danych, które wwmagane są przez przepisy prawa. W zależności od rodzaju dokumentu, są to różne elementy danych.

Jeżeli chodzi o fakturę korygującą – dane jakie muszą się na niej znaleźć są uzaleznione od przyczyn korekty, a więc od tego co będzie korygowane.

 1. Jeżeli sprzedawca po wystawieniu faktury dla nabywcy, udzielił mu jakiegoś rabatu lub opustu, musi wystawić do niej fakturę korygującą.

ZMNIEJSZENIE KWOTY – przypadek I

Jednakże musi pamiętać o danych, które obowiązkowo muszą się na niej znaleźć i są to takie dane jak:

 • numer kolejny oraz datę jej wystawienia,
 • dane określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-4,
 • okres, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka,
 • kwotę udzielonego opustu lub obniżki oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego.

** Przy czym wyżej opisane przepisy znajdują zastosowanie w przypadku:

 • zwrotu towarów i opakowań,
 • zwrotu nabywcy części lub całości zapłaty.

2. Jeżeli jednak sprzedawca na fakturze korygującej będzie chciał zwiększać cenę wydanego towaru lub wykonanej usługi, to będzie musiał zastosować się do innych reguł – inne dane na fakturze korygującej.

ZWIĘKSZEIE KWOTY – przypadek II

W tym wypadku faktura korygująca musi zawierać co najmniej takie dane:

 • numer kolejny oraz datę jej wystawienia,
 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6; nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych podwyżką ceny,
 • kwotę podwyższenia podatku należnego.

3. Cała reszta inny korekt, które nie zaliczają się do grupy zawyżających lub zaniżających ceny musi posiadać inne niezbędne dane.

INNE KOREKTY – przypadek III

Wszelkiego rodzaju inne korekty powinny zawierać takie dane jak:

 • numer kolejny oraz datę jej wystawienia,
 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,
 • kwoty podane w omyłkowej wysokości,
 • kwoty w wysokości prawidłowej.
Uwaga!

Dodatkowo każda faktura korygująca powinna zawierać nazwę: 
“FAKTURA KORYGUJĄCA” lub “KOREKTA”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *