Co to jest faktura końcowa?

Co to jest faktura końcowa?

Faktura końcowa jest dokumentem zamykającym wcześniejsze faktury zaliczkowe. Oznacza to, że jest wystawiana w celu rozliczenia wcześniejszych zaliczek – dokonanych przez kontrahenta części płatności. Fakturę końcową wystawia się tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zaliczki nie pokrywały całej należności.

W związku z powyższym faktura końcowa wykazuje kwotę, która pozostała do zapłaty oraz pokazuje poprzednio uregulowane płatności na podstawie wystawionych faktur zaliczkowych. Tym samym oznacza to, że fakturę końcową wystawia się w sytuacji, gdy nie została jeszcze opłacona do końca cała kwota za dany towar/y i pozostała jeszcze z niej jakaś część do rozliczenia.

Co musi znaleźć się w fakturze końcowej?

Przede wszystkim musi znaleźć się informacja na temat poprzednich numerów faktur zaliczkowych wystawionych przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi.

Reszta danych, które musi zawierać fakturą końcowa – to inaczej dane, które są również wymagane na zwykłej fakturze. Mianowicie:

 • datę wystawienia,
 • kolejny numer, który jednoznacznie ją identyfikuje,
 • imiona i nazwiska lub nazwy sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy i numery NIP,
 • datę dokonania/zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym można podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży,
 • nazwę (rodzaj) sprzedawanego towaru/wykonywanej usługi,
 • miarę i ilość sprzedanych towarów/zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową netto towaru/usługi,
 • wartość netto towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż,
 • stawki podatku,
 • sumę wartości netto towarów/usług objętych fakturą, z podziałem na stawki podatku i sprzedaż zwolnioną
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • kwotę należności ogółem.

+ wyszczególnienie wszystkich wystawionych w związku z tą transakcją faktur zaliczkowych – jak wspomniano powyżej.

 

Kiedy nie trzeba wystawiać faktury końcowej?

Jak już wspomniano wcześniej – nie trzeba wystawiać faktury końcowej, jeżeli faktury zaliczkowej opewają już na całą kwotę zamówienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *