Jakie kary za nie złożenie zeznania PIT?

Podatnicy, którzy nie złożyli na czas odpowiedniego zeznania rocznego PIT lub złożyli go z błędami, mogą ponieść spore konsekwencje z tego tytułu. Co zrobić?

Termin rozliczenia PIT upłynął z dniem 30 kwietnia.

Podatnicy, którzy złożyli zeznanie roczne PIT z błędami, ale nieumyślnie, nie są przypisani do żadnej odpowiedzialności karnej. Muszą jedynie złożyć ponownie zeznanie PIT w poprawnej wersji.

Konsekwencje karne należą się tylko tym podatnikom, którzy kierowali się działaniami umyślnymi, np. podali nieprawe w deklaracji, ponieważ chcieli zaniżyć swój podatek.

Dodatkowo, jeżeli ta kwota nie przekracza ustawowego progu to jest to tylko wykroczenie skarbowe, za które grozi kara grzywny, ale też nie mała.

Ustawowy próg to pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia, obecnie wynosi 10,5 tys. zł (2100 zł x 5). Z kolei grzywna za wykroczenie wynosi od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Aktualnie od 210 zł do 42 tys. zł. Za wykroczenie skarbówka może też nałożyć mandat karny od 210 zł do 4,2 tys. zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *