Co to jest faktura wewnętrzna?

Co to jest faktura wewnętrzna?

W działalności gospodarczej zachodzą różne sytuacje, w których mimo, iż nie ma obowiązku wystawiania faktury VAT Klientowi – występuje obowiązek opodatkowania sprzedaży. Obecne przepisy VAT informują podatników, że faktury wewnętrzne odchodzą powoli w zapomnienie i są zastępowane innymi rozwiązaniami.

W związku z tym, że obowiązek taki pozostaje, pozostaje również dokument umożliwiający naliczenie podatku, ale nie nazywa się już fakturą wewnętrzną, jest odrębnym dowodem księgowym dla dokumentowania takich zdarzeń – w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych może on przybrać postać dowodu PK. Innym rozwiązaniem może być wpisanie kwoty podatku VAT w wolnym miejscu na dokumencie źródłowym, tj. naniesienie odpowiednich zapisów np. na umowę darowizny. W takim przypadku nie ma konieczności wystawiania żadnych dodatkowych dokumentów. Nie zawsze będzie to jednak możliwe.

Tak więc, rezygnacja z tych przepisów miała na celu pozostawienie podatnikom swobody w wyborze sposobu dokumentowania tych czynności. Przynajmniej, tak wynika to z uzasadnienia, że „kwestie dokumentowania zdarzeń objętych dotychczas obowiązkiem wystawiania faktur wewnętrznych, dla celów właściwego rozliczenia podatku VAT, pozostawiono całkowicie w sferze decyzji podatnika”.

Podsumowując – nie ma już obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących:

– nieodpłatne dostawy towarów zrównane z odpłatnymi,
– nieodpłatne świadczenie usług zrównane z odpłatnymi,
– wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
– świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca,
– dostawę towarów, dla których podatnikiem jest nabywca

Jednakże powyższe zniesienie obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych, nie oznacza, że nie można ich już wystawiać. Owszem, można – dla celów księgowych, w dalszym ciągu można kontynuuować wystawianie dokumentów wewnętrznych

Faktura wewnętrzna może zatem:

– zawierać takie dane jak dotychczas (wówczas stanowić będzie wewnętrzny dokument, potwierdzający po prostu transakcję),
– zawierać mniej danych, dokumentując po prostu transakcję,
– stanowić fakturę wystawianą zgodnie z nowymi przepisami, zatem zawierać dane, które wynikają ze zmienionego rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur,

Więcej informacji o fakturze wewnętrznej znajdziecie w artykule: Jakie informacje zamieścić na dokumencie wewnętrznym?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *