Zachowek – jak go obliczyć?

Zdarzają się w życiu sytuacje, iż spadkodawca może pozostawić testament, w którym pomija swoją najbliższa rodzinę – żonę, dzieci. W takiej sytuacji wiele osób zadaje sobie pytanie, czy dane osoby mogą domagać się zapłaty od spadkobiercy dla którego przeznaczony został cały spadek.

Zachowek to inaczej roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej, którą uważa się za należną. Kodeks cywilny dokładnie wskazuje, jak liczyć przysługujący uprawnionym udział spadkowy oraz kto może domagać się zapłaty.

W związku z powyższym możliwe jest domaganie się w określonych przypadkach 2/3 albo 1/2 wartości udziału spadkowego.Zachówek liczony jest  co do zasady 1/2 wartości udziału spadkowego, jaki przypadłby uprawnionemu przy dziedziczeniu ustawowym. Jeśli jednak uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo uprawnionym jest małoletni zstępny spadkodawcy wówczas wysokość zachowku stanowi równowartość 2/3 wartości udziału, jaki przypadłby mu w spadku, gdyby doszło do dziedziczenia ustawowego.Przykład

Spadkodawca X pozostawił testament przyjacielowi, ale nie ujął na nim żony ani syna. Żona według ustawy dziedziczyłaby podany testament. Syn jest zdolny do pracy i nie jest osobą małoletnią, tak więc, gdyby dziedziczył z ustawy, to przysługiwałby mu udział w wysokości ½ majątku spadkowego.

Zgodnie z treścią przytoczonego wyżej 991 k.c. (regulującego instytucję zachowku) zstępnemu (synowi) przysługuje – połowa wartości udziału, który przysługiwałby mu w przypadku gdyby dziedziczył. Wobec czego przysługuje mu ½ z ½ udziału spadkowego, czyli ¼.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *