Należności z tytułu dostaw i usług

Należności z tytułu dostaw i usług , jak sama nazwa wskazuje dotyczą tylko rozrachunków powiązanych z dostawami i usługami, a więc głównie z tytułu sprzedaży, ale ewentualnie zakupów.

W związku z powyższym należności muszą wynikać z rozrachunków jednostki z tytułu sprzedaży towarów, materiałów, produktów gotowych i usług oraz opakowań, występujących w ewidencji bilansowej.

Oprócz powyższych rozrachunków, można jeszcze zaliczyć te związane ze sprzedażą realizowaną na zasadach komisu, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i z tytułu ich eksportu, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i z tytułu ich eksportu, reklamacji zgłoszonych przez nabywców do dostawców, czy udzielanych przez sprzedawców bonifikat, rabatów i opustów przy sprzedaży towarów, produktów i usług.

Natomiast nie zalicza się do rozrachunków ze wspomnianego wyżej tytułu – należności wynikających ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych (środków trwałych i środków trwałych w budowie) oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także zaliczek na poczet dostaw wymienionych wyżej składników aktywów trwałych.

Należności z tytułu dostaw i usług podzielone są według rodzajów spłaty, a więc w okresie do 12 miesięcy i powyżej 12 miesięcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *