Co w przypadku gdy przedsiębiorca zmienia nazwisko?

Co w przypadku gdy przedsiębiorca zmienia nazwisko?

 

Jeżeli dany przedsiębiorca prowadzi własną działalność gospodarczą i zmienia swoje nazwisko (wychodzi za mąż), to oprócz wymiany dokumentów musi wykonać parę innych aktualizacji danych, w dokumentach związanych z prowadzeniem działalności.

Przede wszystkim wymaga się od niego zgłoszenia wniosku o zmianę wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W toku prowadzenia działalności jest to niezbędny warunek, ponieważ należy dbać o aktualne zapisy w CEIDG i samodzielnie dokonywać aktualizacji rejestru przedsiębiorców o bieżące dane.

Zmiany danych można dokonać w najszybszy z możliwych sposobów, a więc złożyć stosowny wniosek CEIDG przez Internet, podpisując się za pomocą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego e-PUAP czy ewentualnie potwierdzić go podczas osobistej wizyty w dowolnym urzędzie gminy. Oprócz najszybszej metody, jest jeszcze do wyboru tradycyjna, a więc możliwość złożenia wniosku w formie papierowej w dowolnym urzędzie gminy.

 

Kiedy może nastąpić zmiana nazwiska?
Zmiana wszelkich dokumentów może nastąpić zaraz po otrzymaniu aktu małżeństwa – potrzebny jest on jako dowód, do rozpoczęcia powyższych działań zmiany danych. Na podstawie aktu małżeństwa można zacząć wymieniać dowód osobisty, paszport i inne dokumenty, które tracą ważność z urzędu. 

Po otrzymaniu nowego dowodu osobistego należy zgłosić wniosek do CEIDG, wpisując tam nowy numer dowodu.

Do kiedy należy zaktualizować dane w CEIDG?
Obecnie skrócił się czas, jaki ma przedsiębiorca na zaktualizowanie wpisu. Tak więc, wg obowiązujących zasad na zmiany odnotowane w CEIDG dany przedsiębiorca ma 7 dni od daty, w której zmiana nastąpiła.

 

Czy oprócz wniosku CEIDG trzeba aktualizować dane w innych instytucjach?
Przedsiębiorcy, którzy wpisani są do CEIDG nie mają potrzeby aktualizowania danych oddzielnie w każdej instytucji, ponieważ poprzez aktualizację CEIDG automatycznie wysyłane są dane do urzędów skarbowych, zakładów ubezpieczeń społecznych, a także do głównego urzędu statystycznego.

Oczywiście złożenie wniosku do CEIDG jest równoznaczne z wnioskiem o zmianę danych:

  • jako płatnik podatku dochodowego (PIT),
  • jako firma – płatnik składek ZUS,
  • jako podmiot zarejestrowany w systemie REGON.

 

Gdzie jeszcze należy zaktualizować swoje dane?
„Jedno okienko” CEIDG nie jest jednak tak do końca „jednym okienkiem”. Należy dodatkowo odwiedzić (lub wysłać zgłoszenie zmiany korespondencyjnie):

  • urząd skarbowy, jeżeli nasza firma jest VAT-owcem, aby złożyć zgłoszenie aktualizacyjne VAT-R;
  • ZUS, aby zgłosić zmianę nazwiska jako osoba ubezpieczona, za pomocą formularza ZUS ZIUA.

W przypadku zmiany innych danych w CEIDG, takich jak adres czy nazwa firmy, postępuje się w podobny sposób.
Warto jeszcze na koniec podkreślić, że o dziwo przy aktualizacji/zmianie dotychczasowego CEIDG, przedsiębiorca nie musi legitymować się żadnym dokumentem, np. w/w aktem małżeństwa.

Jakie zmiany można jeszcze nanosić do aktualizacji CEIDG?
Nietrudno wyobrazić sobie sytuacje, w których właściciel firmy powinien zmienić wpis do CEIDG. Są to przykładowo zmiany:
– nazwy firmy (np. z uwagi na zmianę nazwiska),
– adresu zamieszkania przedsiębiorcy,
– adresu wykonywania działalności gospodarczej,
– przedmiotu działalności (kody PKD),
– podmiotu prowadzącego księgowość lub miejsca przechowywania dokumentacji podatkowej (np. w przypadku podpisaniu umowy z nowym biurem rachunkowym lub przejściu na samodzielną księgowość),
– numeru rachunku bankowego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *