Świadczenia z ubezpieczenia społecznego

W razie choroby i macierzyństwa pracownikowi, który objęty jest ubezpieczeniem chorobowym przysługują świadczenia pieniężne z tytuu określonych chorób i macierzyństwa.

W związku z powyższym zasiłki jakie przysługują pracownikowi to: zasiłek chorobowy, wyrównawczy, macierzyński, opiekuńczy oraz świadczenie rehabilitacyjne.

Wymienione wyżej świadczenia rekompensują więc pracownikom te zarobki, które de facto utracili w okresie niezdolności do pracy – choroba, pobyt w szpitalu, macierzyństwo i inne. Ich wysokość jest ustalona w formie %, który stanowi odpowiedni procent podstawy wymiaru zasiłku.

Dla przykładu: wysokość świadczeń chorobowych przy rodzaju świadczenia „wynagrodzenie chorobowe”, które przysługuje pracownikowi zgodnie z KP i jest wypłacane ze środków pracodawcy ustalone jest na miesięczną wysokość świadczenia 80% lub 100% podstawy wymiaru.

Natomiast pozostałe świadczenia (zasiłek macierzyński itd.), które przysługują pracownikom, którzy ubezpieczeni są zgodnie z przepisami ustawy zasiłkowej i są wypłacane ze środków ZUS występują w różnych wysokościach procentowych, np. zasiłek macierzyński odpowiednio 100% i 60% lub 80% podstawy wymiaru.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *