Należności przedawnione

Przedawnione należności, to takie należności, do których wygasł okres możliwości dochodzenia na drodze sądowej upływu ich terminu przedawnienia.

Warto tutaj podkreślić, że w momencie, kiedy pojawia się przedawnienie należności, to następuje jednocześnie przedawnienie zobowiązań dłużnika. Oznacza to, że dany dłużnik  nie ma już obowiązku zapłaty, zostaje on z niego zwolniony.

Jaki jest termin przedawnienia?

Według przepisów termin określony jest przepisami i wynosi on 10 lat – art. 118 kodeks cywilny, jeżeli podane przepisy nie stanowią inaczej. Ponieważ niektóre należności mają zdecydowanie krótszy okres przedawnienia, np. z tytułu jednostek sprzedaży – 2 lata, a te związane z prowadzeniem działalności – 3 lata.

Podane wyżej terminy nie mogą być przedłużane, ani skracane.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *