Czy metoda kasowa VAT jest korzystna?

Czy metoda kasowa VAT jest korzystna?

Metoda kasowa oznacza, iż przedsiębiorca zobowiązany jest do rozliczenia VAT-u dopiero w momencie otrzymania płatności od kontrahenta.

Dla kogo przeznaczona jest metoda kasowa?

Metoda kasowa skierowana jest tylko do małych podatników, których dochody nie przekraczają 1,2 mln euro. Oznacza to, że warunkiem korzystania jest posiadanie statusu małego podatnika.

Metoda kasowa jest idealnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców którzy wystawiają faktury sprzedaży z długimi terminami płatności. Dzięki metodzie kasowej przedsiębiorcy otrzymują zabezpieczenie – obowiązek rozliczenia VAT-u nastąpi dopiero w momencie otrzymania płatności od nabywcy towarów i/lub usług. Tak więc, najkorzystniej sprawdzi się w firmach, w których nabywcy ni regulują swoich zobowiązań i tym samym firma nie otrzymuje swoich należności w terminie.

Jest również korzystna dla przedsiębiorców, którzy są dopiero zarejestrowali swoją nową działalność gospodarczą. Na początku swojej drogi, przedsiębiorcy mają małe doświadczenie lub mały pogląd na przewidywanie terminu wpływu należności od kontrahentów. Tak więc metoda kasowa uchroni ich przed ewentualną utratą płynności finansowej i przed powstaniem zaległości podatkowych.

Dla kogo nie jest przeznaczona metoda kasowa?

Metoda kasowa niestety nie jest opłacalna dla wszystkich przedsiębiorców. Ci przedsiębiorcy którzy sami mają problemy z terminowymi płatnościami względem swoich dostawców nie powinni korzystać z metody kasowej, ponieważ metoda kasowa odnosi się tylko do faktury sprzedażowych ale również zakupowych – tutaj obowiązek odliczenia VAT-u pojawia się w momencie zapłaty sprzedawcy.

Dodatkowo metoda kasowa powoduje dla przedsiębiorcy dodatkowe obowiązki kontroli. Musi na bieżąco śledzić płatności – terminy i informować o tym swoich księgowych. Przedsiębiorca musi nie tylko przekazać księgowym faktury do rozliczenia ale musi również poinformować ich, która z nich została zapłacona, a która jeszcze nie. Jest to o tyle kłopotliwe, że gdy klient nie zapłaci całej kwoty jednorazowo musi jedną fakturę rozliczyć wielokrotnie. Jeżeli jednak dany przedsiębiorca samodzielnie prowadzi swoją księgowość musi dodatkowo prowadzić ewidencję w zakresie terminów wydania towaru i płatności za faktury.

Oprócz tego, przedsiębiorcy muszą zdawać sobie sprawę z faktu, że korzystanie z VAT-u kasowego oznacza dla nich obowiązek rozliczania VAT-u w okresach kwartalnych, nie ma możliwości rozliczania VAT-u w okresach miesięcznych. Oznacza to, że podatnik zmuszony jest składać w urzędzie skarbowym formularz deklaracji VAT-7K.