Czy można wysłać deklaracje VAT-UE bez podpisu elektronicznego?

Czy można wysłać deklaracje VAT-UE bez podpisu elektronicznego?

Obecnie znaczna część deklaracji i zeznań nie wymaga już podpisu kwalifikowanego. Oczywiście lista jest ciągle aktualizowana – rozszerzana o kolejne deklaracje.

Między innymi bez podpisu kwalifikowanego można wysyłać:

 • deklaracje dla podatku od towarów i usług VAT-7, VAT-7K i VAT-7D,
 • deklaracje w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3),
 • zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym – PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39,
 • zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok – PIT-28,
 • deklaracje o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego – PIT-16A,
 • deklaracje o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego – PIT-19A,
 • wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej – PIT-16,
 • deklaracje dla podatku od towarów i usług (Value added tax return/Erklärung für Mehrwertsteuer) – VAP-1.

Dodatkowo w projekcie zmian przygotowanym przez Departament Polityki Podatkowej zostały wskazane kolejne rodzaje deklaracji, które nie będą wymagały e-podpisu.

Mają one dotyczyć:

 • informacji podsumowujących/korekt informacji podsumowującej w obrocie krajowym (VAT-27), składanych za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po 30 czerwca 2015 r.;
 • informacji podsumowujących o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE) i korekt informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UEK), składanych za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po 30 czerwca 2013 r. (wstecznie);
 • informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z), w których są wykazane zdarzenia mające miejsce od 1 stycznia 2015 r.;
 • zeznań o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-CFC) o wysokości dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2015 r.

Jakie dane są potrzebne do autoryzacji przesłanych e-deklaracji?
Aby móc wysłać e-deklaracje w sposób prawidłowy, podpis elektroniczny można zastąpić konkretnymi danym niezbędnymi do autoryzacji procesu.

Są to następujące dane:

 • numer NIP,
 • imię (pierwsze),
 • nazwisko,
 • numer PESEL (jeżeli podatnik posiada ten numer),
 • data urodzenia,
 • kwota przychodu wskazana w zeznaniu rocznym za poprzedni rok podatkowy (np. przy wysyłce w 2015 roku należy wziąć pod uwagę przychód z zeznania za rok 2013).