Czy można składki ZUS zaliczyć w koszty uzyskania przychodów lub odliczyć je od dochodu?

Przedsiębiorcy, którzy opłacają składki ZUS zastanawiają się często nad tym, czy mogą zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów lub odliczyć od dochodu. Poniżej bliżej przyjrzymy się tym kwestiom.

Mówiąc tutaj o składkach ZUS mamy oczywiście na myśli składki na ubezpieczenie społeczne – emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. I chodzi tu tylko o składki ZAPŁACONE, ponieważ odliczenia możliwe są tylko w przypadku już opłaconych składek.

Jak wspominaliśmy na początku, dzięki składkom ZUS można obniżyć dochód i podatek dochodowy do zapłaty. Należy tutaj jednak podkreślić, że już wybraną metodę można zmienić w każdym momencie. Oznacza to, że jeżeli dana osoba wybrała odliczenie od dochodu, może w każdym momencie zacząć zaliczać je do kosztów. Przepisy prawa nie ograniczają przedsiębiorców w tej kwestii, można zmienić daną metodę w ciągu roku bez żadnych problemów.

W związku z powyższym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (wg art 26 ust.1 i ust.13a dla rozliczeń wg skali podatkowej oraz art.30c ust.3 dla podatku liniowego) możliwe do wyboru są dwie metody rozliczenia składek ZUS:

  1. odliczenie od dochodu lub
  2. zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów

Przy odliczeniu od dochodu przedsiębiorca jest zobowiązany do odliczenia składek dopiero po rozliczeniu miesięcznym od obliczonego wcześniej dochodu. Jednakże należy pamiętać ich danych składek ZUS nie wykazuje się w KPiR!

Natomiast przy zaliczeniu składek do kosztów uzyskania przychodów wykazuje się je tylko w KPiR jako koszty uzyskania, a więc w kolumnie nr 13 („Pozostałe wydatki”).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *