Co to jest PIT-11

Co to jest PIT-11

Wszyscy pracownicy otrzymujący wynagrodzenie od swojego pracodawcy osiągają tym samym jakiś dochód w ciągu całego roku. Dochód ten musi być uregulowany z Urzędem Skarbowym, tzn. dany podatnik zobowiązany jest do sporządzenia rozliczenia rocznego PIT.

Aby podatnik mógł się jednak rozliczyć z Urzędem Skarbowym poprzez złożenie deklaracji rocznej (+ ewentualną kwotę dopłaty wynikającą z obliczeń) musi wpierw posiadać jakąś podstawę do obliczenia. Podstawą tą jest oczywiście PIT-11. Na podstawie tego dokumentu dany podatnik jest w stanie wypełnić i złożyć deklarację roczną.
Po sporządzeniu obliczeń w deklaracji rocznej oraz złożeniu dokumentu, w ciągu 3 miesięcy podatnik otrzyma od Urzędu Skarbowego ewentualny zwrot z podatku. Jeżeli jednak podatnikowi wyszła nadwyżka w rozliczeniu rocznym, zmuszony jest on do dokonania dopłaty – od razu przy składaniu deklaracji.

Co to jest PIT-11?

Deklaracja PIT-11 to po prostu formularz, na którym powinny znaleźć się informacje o wysokości uzyskanych przez pracownika dochodów i pobranych zaliczek w danych roku podatkowym.

Kto sporządza PIT-11?

Formularz deklaracji PIT-11 jest wystawiany tylko i wyłącznie przez pracodawcę. Po wystawieniu go pracodawca zobowiązany jest do przekazania druku pracownikowi. Jest on niezbędnym źródłem obliczeń rozliczenia rocznego dla podatników – dopiero na jego podstawie są oni wstanie dokonać rozliczenia.

Druk formularza PIT-11 drukowany jest w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz trafia do odbiorcy, a więc pracownika. Drugi egzemplarz natomiast pozostaje u pracodawcy jako dowód wykonania i przekazania formularza pracownikowi. Na egzemplarzu pracodawcy musi być podpis pracownika z informacją, że dany pracownik zapoznał się z drukiem i go otrzymał. Wystarczy umieszczenie informacji przez pracownika na końcu druku ->  „Otrzymałe(am), data i podpis”.

Pracodawca jest zobowiązany do przekazania deklaracji PIT-11 do pracownika do ostatniego dnia lutego.


Dodatkowo pracodawca zmuszony jest do przekazania PIT-11 do Urzędu Skarbowego. Informacje na ten temat znajdują się w powiązanym artykule: https://www.e-deklaracje.pl/kiedy-i-jak-przekazac-pit-11/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *