Która metoda rozliczenia składek ZUS jest najlepsza?

Jak już wspominaliśmy wcześniej, istnieją dwie metody rozliczenia składek ZUS – odliczenie od dochodu lub zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów. Która z tych metod jest najlepsza?

W tym wypadku najmniej korzystnym wyborem jest wybranie metody odliczania składek ZUS od dochodu, ponieważ składki można odliczyć tylko od dochodu dodatniego.

Natomiast najlepszym wyborem jest wybranie metody zaliczenia składek ZUS do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ składki będzie można zaliczyć zawsze, nawet wtedy, gdy dochód jest ujemny, a więc posiadamy stratę! Dodatkowo składki, które będą zaliczone w koszty pomniejszą dochód, ale i zwiększą stratę, co oznacza, że jeżeli w obecnym roku wykażemy stratę, to w kolejnych latach można osiągnięty dochód pomniejszyć o stratę z przeszłości. Co za tym idzie… obniżymy podatek do zapłaty.

Dla przykładu i porównania dwóch metod odliczeń:

1. METODA odliczenie od dochodu

Przedsiębiorca X opłaca swoje składki ZUS i odlicza je od dochodu. Zazwyczaj uzyskiwał dodatni dochód bez ponoszenia straty, jednakże 2 lata temu (w 2017 roku) osiągnął stratę w wysokości 6 000 zł i opłacił składki ZUS w wysokości 10 000 zł. Natomiast w obecnym roku osiągnął dochód w wysokości 20 000 zł. W kolejnych latach może po 50% pomniejszać dochód o swoją stratę.

Tak więc w roku 2015 pomniejszy dochód o stratę (50%) – 3 000 zł.

  • Dochód 2015 = 20 000 zł – 3000 zł = 17 000 zł
  • Podatek 2015 = 17 000 zł * 18% = 3 060 zł

I również w roku 2016 pomniejszy dochód o stratę (50%) – 3 000 zł.

  • Dochód 2016  = 20 000 zł – 3000 zł = 17 000 zł
  • Podatek 2016 = 17 000 zł  * 18% = 3 060 zł

2. METODA zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu

Tutaj ww. przedsiębiorca X zaliczyłby do kosztów uzyskania przychodów kwotę z zapłaconych składek ZUS, a więc wspomniane 10 000 zł.

Wspomniana wyżej strata wynosiła 6 000 zł w 2014 roku i będzie powiększona o zapłacone składki ZUS w kwocie 10 000, dzięki czemu uzyskamy kwotę 16 000 zł.

Mianowicie wyglądałoby to w ten sposób: strata z 2014 roku: 6 000 zł + 10 000 zł (zapłacone składki ZUS) = 16 000 zł

W roku 2015 nastąpi pomniejszenie dochodu o 50% straty 2014 = 50% * 16 000 zł = 8 000 zł

  • Dochód 2015 = 20 000 zł – 8 000 zł = 12 000 zł
  • Podatek 2015 = 12 000 zł * 18% = 2 160 zł

W roku 2016 nastąpi kolejne pomniejszenie dochodu o kolejne 50% straty z roku 2014, czyli o kolejne 8000 zł.

  • Dochód 2016 = 20 000 zł – 8 000 zł = 12 000 zł
  • Podatek 2016 = 12 000 zł * 18% = 2 160 zł

W związku z powyższym przykładem potwierdziło się, iż najlepszym wyborem (wspomnianym na samym początku) rozliczenia składek jest metoda zaliczenia składek ZUS do kosztów uzyskania przychodów. Kwota w tym wypadku wynosiła by 2 160 zł, a więc byłaby niższa o 900 zł od wybranej pierwszej metody, a więc odliczenia od dochodu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *