Czy na fakturze VAT RR musi być oznaczenie „oryginał” i „kopia”?

Na zwykłych fakturach nie ma już obowiązku używania określeń „Oryginał/Kopia”. Jednakże istnieje w przepisach prawa jeden wyjątek i stąd też przedsiębiorcy wystawiający faktury RR zastanawiają się, czy są zmuszeni do umieszczania tych określeń, czy już nie.

Przedsiębiorca kupujący jakieś produkty rolne od rolnika ryczałtowego musi udokumentować transakcję fakturą RR. Oczywiście fakturka sporządzana jest także w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich pozostaje u nabywcy, zaś drugi trafia do tzw. sprzedawcy.

Niestety, przepisy prawa nie zniosły obowiązku odróżniania ww. dwóch egzemplarzy faktury RR. Zmienione przepisy stosowane są w przypadku zwykłych faktur, ale niestety nie na faktura RR. Faktura VAT RR jest jedynym wyjątkiem od tej zasady.

W związku z powyższym oznacza to, że na fakturach RR muszą pojawić się oznaczenia podziału na oryginał i kopię. Oryginał faktury przekazywany jest rolnikowi ryczałtowemu.

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 116. [Faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych ]

„1. Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *