Wypowiedzenie umowy pracownika

Jeżeli pracodawca ma zamiar wypowiedzieć umowę o pracę danego pracownika, musi zwrócić uwagę na elementy danych, które muszą się znaleźć na oświadczeniu, które ma trafić drogą pisemną do pracownika.

W związku z powyższym pracodawca musi napisać pisemnie oświadczenie, w którym ujęte zostaną następujące dane:

  • miejscowość i datę
  • dane pracodawcy
  • dane pracownika
  • oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę z określeniem daty jej zawarcia oraz stron umowy
  • oświadczenie o zachowaniu okresu wypowiedzenia z określeniem terminu jego upływu
  • uzasadnienie wypowiedzenia umowy (podanie przyczyn rozwiązania umowy, np. likwidacja stanowiska, utrata zaufania do pracownika itp.), ale wyłącznie gdy jest to umowa zawarta na czas nieokreślony
  • pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie do odwołania do sądu pracy – informacja o tym, że pracownik może w terminie 21 dni od otrzymania pisma wypowiadającego umowę o pracę wnieść powództwo do sądu pracy, jeżeli uważa że wypowiedzenie umowy jest bezzasadne
  • podpis strony wypowiadającej umowę oraz strony przyjmującej.

Tak gotowe oświadczenie musi być następnie przekazane do pracownika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *