Wypowiedzenie umowy pracownika

Jeżeli pracodawca ma zamiar wypowiedzieć umowę o pracę danego pracownika, musi zwrócić uwagę na elementy danych, które muszą się znaleźć na oświadczeniu, które ma trafić drogą pisemną do pracownika.

W związku z powyższym pracodawca musi napisać pisemnie oświadczenie, w którym ujęte zostaną następujące dane:

  • miejscowość i datę
  • dane pracodawcy
  • dane pracownika
  • oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę z określeniem daty jej zawarcia oraz stron umowy
  • oświadczenie o zachowaniu okresu wypowiedzenia z określeniem terminu jego upływu
  • uzasadnienie wypowiedzenia umowy (podanie przyczyn rozwiązania umowy, np. likwidacja stanowiska, utrata zaufania do pracownika itp.), ale wyłącznie gdy jest to umowa zawarta na czas nieokreślony
  • pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie do odwołania do sądu pracy – informacja o tym, że pracownik może w terminie 21 dni od otrzymania pisma wypowiadającego umowę o pracę wnieść powództwo do sądu pracy, jeżeli uważa że wypowiedzenie umowy jest bezzasadne
  • podpis strony wypowiadającej umowę oraz strony przyjmującej.

Tak gotowe oświadczenie musi być następnie przekazane do pracownika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *