Czy prowadzący działalność nierejestrową może być kontrolowany?

Czy osoby prowadzące własną działalność gospodarczą w formie nierejestrowanej działalności mogą być kontrolowani?

Nie do końca zgadzamy się z ogólną opinią, iż takie jednostki nie przechodzą żadnej kontroli.

Co prawda ustawa normuje tryb i zasady kontroli przedsiębiorców, a osoba prowadząca działalność nierejestrowaną nie jest przedsiębiorcą (tak więc kontrola go nie obowiązuje), ale mogą dotyczyć go inne kontrole (np. skarbowe) lub wynikające z zapisów „wykluczeń i wyjątków” w prawie.

W związku z powyższym, osobę prowadzącą działalność nierejestrowaną kontroluje wiele innych ustaw z różnych dziedzin prawa, np. dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych, uprawnień do prowadzenia pojazdów, ważności ubezpieczeń obowiązkowych itd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *