Faktura końcowa

Faktura końcowa, jak sama nazwa mówi – wystawiana jest na samym końcu transakcji rozliczającej całe zamówienie. Co więcej?

W związku z powyższym, oznacza to, że fakturę końcową wystawia się na samym końcu, w celu podsumowania i rozliczenia całego zamówienia.

Faktura końcowa wystawiana jest do faktury zaliczkowej, tzn. po wystawieniu faktury lub faktur zaliczkowych można wystawić albo ostatnią fakturę zaliczkową (rozliczającą całe zamówienie) albo fakturę końcową (do opłacenia dla klienta).

„3. Jeżeli faktura, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje całej zapłaty, w fakturze wystawianej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi sumę wartości towarów lub usług pomniejsza się o wartość otrzymanych części zapłaty, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części zapłaty. Faktura, o której mowa w zdaniu pierwszym, powinna również zawierać numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.”

– art. 106f ust. 3 u.p.t.u.

W związku z tym fakturę końcowa można wystawić, jeżeli faktura lub faktury zaliczkowe nie obejmują całej zapłaty – w przeciwnym wypadku, nie można wystawiać faktur końcowych!

Zgodnie z powyższym zapisem prawnym wystawiając fakturę końcową, sumę wartości towarów lub usług pomniejsza się o wartość otrzymanych części należności, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach zaliczkowych.

Oczywiście faktura końcowa powinna na wydruku zawierać numery faktur zaliczkowych wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *