Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Każdy przedsiębiorca nabywający produkty od dostawcy, powinien zapoznać się z pojęciem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, aby wiedzieć w przyszłości, co ono oznacza, gdyby rozszerzył skalę poszukiwań nabywanych towarów.

W związku z powyższym pojęcie wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dotyczy podatników , którzy nabywają prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Dane prawo uzyskują podatnicy, w sytuacji, gdy:

1) nabywcą towarów jest:

a) podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,

b) osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a – z zastrzeżeniem art. 10;

2) dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a.

Dodatkowo również w przypadku, gdy:

1) nabywcą jest podmiot inny niż wymieniony w ust. 2 pkt 1,

2) dokonującym dostawy towarów jest podmiot inny niż wymieniony w ust. 2 pkt 2 – jeżeli przedmiotem nabycia są nowe środki transportu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *