Kiedy wystawiamy faktury zaliczkowe?

Zwykłe faktury wystawiane są cały czas, jednakże kiedy wystawiana może być i powinna faktura zaliczkowa?

Faktura wystawiana jest w przypadku, gdy otrzymano całość lub część zapłaty jeszcze przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi.

W przypadku, gdy przedsiębiorca otrzyma zapłatę w częściach i pierwszą część otrzymuje już przed dokonaniem dostawy towaru, może wystawić fakturę zaliczkową z podaniem kwoty już zapłaconej, a następnie wystawić kolejne faktury zaliczkowe do kolejnych części płatności. Natomiast w przypadku zapłaty całości wystawi jedną fakturę zaliczkową z dokonaną przedpłatą przez kontrahenta.

„4) otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.”

– art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawa o podatku od towarów i usług.

Jak wskazuje powyższy końcowy zapis, faktury zaliczkowe nie są wystawiane tylko i wyłącznie w przypadku zaliczek dotyczących wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów oraz czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 u.p.t.u.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *