Fundusz Pracy – brak obowiązku opłacania składek

Kiedy występuje obowiązek opłacania składek podaliśmy już wcześniej. Teraz czas przedstawić listę osób za które nie opłaca się składki na Fundusz Pracy.

W związku z powyższym składek na Fundusz Pracy nie opłaca się za:

  • nowo zatrudnionych pracowników powyżej 50. roku życia – więcej szczegółów znajduje się w art. 104b ust 1 w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • pracowników, którzy osiągnęli wiek co najmniej 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni) – więcej szczegółów znajduje się w art. 104b ust 2 w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • skierowanych zatrudnionych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30. roku życia – więcej szczegółów znajduje się w art. 104c w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego itp. – więcej szczegółów znajduje się w art. 104a w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *