Ile wynoszą koszty uzyskania przychodu w 2017 roku?

Przedsiębiorcy zastanawiają się nad tym, czy koszty uzyskania przychodu zmieniły się w obecnym roku i ile faktycznie wynoszą.

Pracodawca, który zatrudnia pracownika musi naliczyć mu wynagrodzenie i tym samym musi uwzględnić także koszty uzyskania przychodu, a więc wydatki jakie podatnik ponosi w celu uzyskania przychodu – zgodnie z ustawą o podatku od osób fizycznych – art. 22 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3 ustawy o PIT.

Koszty te są elementem niezbędnym do prawidłowego ustalenia wysokości należnego podatku, a więc całej kwoty netto wynagrodzenia.

W bieżącym roku wysokość pracowniczych kosztów uzyskania przychodu wyglądają następująco:

  • Z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej – kwota miesięczna to 111,25 zł, zaś kwota roczna to nie więcej niż 1 335 zł.
  • Równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej – kwota miesięczna z każdego z tych stosunków to 111,25 zł, zaś kwota roczna to łącznie nie więcej niż 2 002,05 zł.
  • Z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, jeżeli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę – kwota miesięczna to 139,06 zł, zaś kwota roczna to łącznie nie więcej niż 1 668,72 zł.
  • Równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę – kwota miesięczna to z każdego z tych stosunków 139,06 zł, zaś roczna łącznie nie więcej niż 2 502,56 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *