Jak księgować operacje dotyczące kredytów?

Kredyty w ewidencji księgowej są bardzo ważne, warto poznać podstawowe przykłady księgowań w pełnej księgowości odnośnie do spłaty kredytu, odsetek, prowizji czy wpływów. Wszystkie ukażemy w danym artykule.

Jednostki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej często korzystają z różnych form finansowania swoich zasobów majątkowych. Jedną z bardziej popularnych jest uzyskanie kredytu w banku.

Operacje związane z otrzymaniem oraz spłatą kredytów bankowych ujmuje się w ewidencji księgowej na koncie „Kredyty bankowe” z określenie długoterminowych albo krótkoterminowych. Wyjątek stanowi tu kredyt w rachunku bieżącym, który nie podlega odrębnej ewidencji.

 Praktyczne przykłady księgowań
1. RK – Spłata raty kredytu długoterminowego środkami z kasy.
Strona Wn - Kredyty bankowe długoterminowe (138)
Strona Ma - Kasa (100)
2. WB – Odsetki naliczone od wykorzystanego kredytu bankowego.
Strona Wn - Kredyty bankowe długoterminowe (138)
Strona Ma - Kasa (100)
3. WB – Prowizja za udzielenie kredytu bankowego.
Strona Wn - Koszty finansowe (751)
Strona Ma - Rachunek bieżący (130)
4. WB – Spłata raty długoterminowego kredytu z rachunku bankowego.
Strona Wn - Kredyty bankowe długoterminowe (138)
Strona Ma - Rachunek bieżący (130)
5. WB – Spłata raty kredytu krótkoterminowego środkami z rachunku bankowego.
Strona Wn - Kredyty bankowe krótkoterminowe (139)
Strona Ma - Rachunek bieżący (130)
6. WB – Wpływ na rachunek bankowy kredytu krótkoterminowego.
Strona Wn - Rachunek bieżący (130)
Strona Ma - Kredyty bankowe krótkoterminowe (139)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *