Dofinansowania dla przedsiębiorców z PUP – co musisz o nim wiedzieć

Zakładając własna działalność gospodarczą, najczęściej w pierwszym rzędzie martwisz się o to, czy będziesz mógł zgromadzić odpowiednią ilość funduszy na jej prowadzenie, przynajmniej na początkowym etapie funkcjonowania firmy.

Jest to rzeczywiście najtrudniejszy dla niej okres, możesz jednak przejść go w miarę łatwo, a wszystko dzięki funduszom oferowanym przez Powiatowy Urząd Pracy. Założenie własnej firmy nie jest wcale trudne, a wielu ludziom przynosi określone korzyści takie, jak choćby elastyczny czas pracy, a także wykonywanie zadań związanych z naszymi osobistymi zainteresowaniami. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak uzyskać dofinansowanie na własną działalność gospodarczą z PUP, koniecznie przeczytaj!

Charakterystyka dotacji z urzędu pracy

Fundusz Pracy przyznaje przyszłym przedsiębiorcom dotacje o charakterze bezzwrotnym (z wyłączeniem VAT-u odliczonego od zakupów dokonanych przy wykorzystaniu przekazanych w ramach dotacji środków pieniężnych), Kwota dotacji z urzędu pracy zwykle oscyluje na poziomie półrocznego przeciętnego wynagrodzenia uzyskiwanego w sektorze firmowym. Obecnie dofinansowanie to wynosi zazwyczaj ok. 25 tys. zł. Aby jednak uzyskać dodatkowe środki z PUP, należy posiadać status zarejestrowanej tam osoby bezrobotnej. Ponadto prawo do ubiegania się o tego rodzaju dotacje przysługuje również opiekunom osób niepełnosprawnych, a także osobom związanym z centrami integracji społecznej.

Od chwili zarejestrowania w PUP do momentu złożenia wniosku zwykle powinien upłynąć przynajmniej miesiąc, choć w niektórych urzędach dochodzi do przedłużenia tego czasu do trzech miesięcy. O tego rodzaju dotacje nie mogą ubiegać się natomiast studenci na kierunkach dziennych, osoby, które na rok przed złożeniem wniosku prowadziły już działalność gospodarczą lub też nie przyjęły oferty stażu lub zatrudnienia albo przygotowania zawodowego, nie podając przy tym żadnej ważnej przyczyny. Dotyczy to również osób, które w ciągu ostatnich pięciu lat uzyskały już takie dofinansowanie lub pożyczkę z Funduszu Pracy, a także jednostek skazanych prawomocnym wyrokiem za przestępstwa gospodarcze w przeciągu dwóch lat przed złożeniem wniosku.

Cała procedura ubiegania się o dotacje dla przyszłych przedsiębiorców z PUP trwa zazwyczaj około miesiąca, a do jej zainicjowania dochodzi wraz ze złożeniem stosownego wniosku do urzędu pracy, właściwego względem miejsca zamieszkania lub przewidywanej siedziby przedsiębiorstwa. Zazwyczaj opłaca się stworzenie dobrego biznesplanu, a także realizację własnego wkładu w przedsięwzięcie, nawet jeśli kapitał początkowy nie będzie zbyt duży. Do wniosku warto załączyć informacje oraz dokumentację odnoszącą się do posiadanych przez daną jednostkę uprawnień oraz certyfikatów, nawet jeśli nie są one do końca związane z branżą, w której chce działać przedsiębiorca. Na wydanie całości kwoty dofinansowania przedsiębiorca ma czas do 30 dni od momentu otrzymania pieniędzy.

Obowiązki przedsiębiorcy jako beneficjenta dofinansowania z PUP

Właściciel firmy po uzyskaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu zawiera specjalną umowę z PUP oraz poręczycielami. W tej umowie zamieszcza się wykaz wszelkich praw oraz obowiązków przedsiębiorcy pobierającego dofinansowanie z Funduszu Pracy. W przeciągu paru dni pieniądze trafiają na konto danej osoby, która dopiero po ich realnym uzyskaniu może założyć działalność gospodarczą (nie może zrobić tego wcześniej, aby nie stracić tym samym statusu osoby bezrobotnej).

Faktyczna bezzwrotność pożyczki zależy od nieprzerwanego prowadzenia działalności gospodarczej przez minimum rok, z włączeniem do tego czasu przerw związanych z chorobą lub świadczeniami rehabilitacyjnymi. Przez ten czas właścicielowi firmy nie wolno zawiesić jej działalności ani zatrudnić się w innym przedsiębiorstwie. Po dwóch miesiącach dochodzi do obowiązkowych rozliczeń z urzędem pracy z poniesionych wydatków na podstawie zgromadzonych rachunków oraz faktur. W ciągu tego roku przedsiębiorca musi przedstawiać urzędowi pracy dowody płacenia składek ZUS (co kwartał), po upływie pół roku przynieść zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dalszym prowadzeniu działalności, a w terminie miesiąca po zakończeniu wymaganych 12 miesięcy potwierdzić w urzędzie spełnienie wszystkich warunków umowy. W każdej sytuacji, kiedy tylko urząd tego zażąda, trzeba udostępnić mu dokumentację prowadzonej działalności oraz poinformować go o różnych faktach oddziałujących na sytuację ekonomiczną firmy.

Zwrot dotacji

Jeśli przedsiębiorca złamie warunki umowy z PUP, będzie musiał liczyć się z koniecznością zwrócenia pobranych środków wraz z karnymi odsetkami. W szczególności dotyczy to osób, które przed upływem roku zrezygnowały z prowadzenia firmy, zawiesiły jej działalność lub podjęły inne zatrudnienie. To samo odnosi się także do jednostek, które wykorzystują pobrane środki niezgodnie z ich właściwym przeznaczeniem lub też ich oświadczenie o sytuacji finansowej firmy okazało się niezgodne z prawdą. Ten sam przypadek następuje w wypadku naruszenia postanowień umowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *