Jak rozliczać kilometrówkę?

Przedsiębiorca wykorzystujący w swojej działalności prywatny samochód może zaliczyć swoje wydatki do kosztów uzyskania przychodów, np. za zakup paliwa. Koszty te ujmowane są w ewidencji przebiegu pojazdów, a więc tzw. kilometrówce
Aby wyliczyć limit wydatków jaki możemy zaliczyć do kosztów w danym miesiącu musimy posiadać następujące dane: przejechane kilometry w danym miesiącu oraz stawkę odpowiednią dla określonego rodzaju pojazdu. Według przepisów prawa stawki te wyglądają następująco:

  • 0,8358 zł dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³,
  • 0,5214 zł dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm³,
  • 0,2302 zł dla motocykla,
  • 0,1382 zł dla motoroweru.

W związku z powyższym limit oblicza się w następujący sposób: ilość kilometrów pomnożona zostaje przez ww. kwotę dla określonego rodzaju pojazdu.

Dla przykładu: Przedsiębiorca X wykorzystujący w swojej działalności samochód osobowy o pojemności skokowej silnika 898 cm³, przejechał w styczniu 2017 roku dwie trasy w celach służbowych – 50 km (spotkanie z klientem) i 25 km (szkolenie).

W związku z powyższym przedsiębiorca musi w obliczeniach ująć łączną sumę przejechanych kilometrów oraz stawkę 0,5214 zł. Mianowicie, obliczenia wydatków poniesionych w styczniu wyniosą:
50 km * 0,5214 zł + 25 km * 0,5214 zł = 26,07 zł + 13,035 zł = 39,10 zł.

Jednakże przedsiębiorca przekroczył dany limit w miesiącu ponieważ zakup paliwa do samochodu oraz płynu do spryskiwaczy wyniosło łącznie 64,76 zł.

*Należy pamiętać, że podatek VAT od zakupu paliwa do samochodu osobowego podlega odliczeniu w wysokości 50%, do wyliczeń brane są pod uwagę kwoty netto + 50% nieodliczonego VAT.

W związku z powyższymi wydatkami, na koniec miesiąca limit wydatków został przekroczony, ponieważ możliwe do odliczenia jest 39,10 zł, a przedsiębiorca wydał aż 64,76 zł. Co oznacza, iż przedsiębiorca wykorzystał cały przysługujący mu limit, a nadwyżka wydatków w kwocie 25,66 zł zostanie przeniesiona na miesiąc kolejny, a więc na luty.

Kilometrówkę księguje się w KPiR w kolumnie 13. Pojawi się tu co miesiąc jedna kwota podsumowująca sumę z całego miesiąca. Należy również pamiętać, że pod daną ewidencję trzeba podpiąć jeszcze wszystkie dowody – faktury zakupowe, które są dowodem poniesienia wydatków związanych z prowadzeniem pojazdu w celach służbowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *