Konstytucja Biznesu – przepisy ułatwiające prowadzenie firmy

Już niedługo wejdą uproszczenia przepisów dotyczących prowadzenia działalności – pakiet ustaw „Konstytucja Biznesu”.

Mianowicie wyżej wspomniana Konstytucja Biznesu zacznie obowiązywać od 30 kwietnia 2018 roku.

Zmiany, które wprowadzi Konstytucja biznesu dotyczą takich obszarów, jak m.in.:

 • relacje przedsiębiorcy z urzędami i załatwianie spraw urzędowych,
 • zakładanie firmy,
 • zawieszenie działalności,
 • zasady tworzenia prawa gospodarczego,
 • obowiązki związane z prowadzeniem działalności.

Najważniejszą ustawą w ramach Konstytucji Biznesu będzie Prawo przedsiębiorców, które określi najważniejsze prawa przedsiębiorcy i zasady prowadzenia działalności gospodarczej.

W ramach wspomnianej Konstytucji pojawi się pakiet ułatwień (tzw. pas startowy) dla młodych firm, a więc przedsiębiorców rozpoczynających swoją działalność. Zmiany będą dotyczyć wprowadzenia tzw. działalności nierejestrowej i wprowadzenia ulgi na start. Mianowicie:

1. Pierwsza kwestia, wprowadzenia tzw. działalności nierejestrowej dotyczyć będzie m.in. drobnej działalności zarobkowej osób fizycznych, np. dorywczego handlu lub okazjonalnych usług.

Jeśli przychody z tej działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, działalność ta nie będzie uznawana za działalność gospodarczą i nie będzie trzeba jej rejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dochody z takiej działalności będą opodatkowane na zasadach ogólnych. Będzie możliwa dla osób, które wykonują działalność osobiście (nie w spółce) oraz przez ostatnie 5 lat nie prowadziły firmy. Działalność taka nie może być objęta wymogiem uzyskania koncesji, pozwolenia czy licencji.

Dla przykładu: Student, który udziela korepetycji, np. 2 razy w tygodniu i zarabia 400 zł miesięcznie, dzięki wprowadzeniu Konstytucji Biznesu nie musi rejestrować firmy. Natomiast przy obecnych przepisach gdyby prowadził działalność gospodarczą musiałby wykonywać wszelkie obowiązki przedsiębiorcy, takie jak opłacanie ZUS, prowadzenie rachunkowości itd.

2. Druga kwestia, to wprowadzenie nowej ulgi w składkach ZUS dla nowych firm. Oznacza to, że przedsiębiorcy rozpoczynający swoją działalność będą zwolnieni z płacenia składek na ubezpieczenia społeczne (ale tylko przez pierwszych 6 miesięcy). Później mogą jeszcze skorzystać przez 2 lata z tzw. małego ZUS-u. Nie dotyczy to składek na ubezpieczenie zdrowotne, które będzie obowiązkowe również dla przedsiębiorców korzystających z ulgi. Składkę zdrowotną można odliczyć od podatku (nie od dochodu).

Dla przykładu: Osoba X jeżeli uzyska wpis do CEIDG i otwiera pracownię stolarską, dzięki Konstytucji Biznesu będzie sam decydował o tym kiedy zacznie opłacać „Mały ZUS”, ma na to 6 miesięcy. Natomiast obecnie nie jest mu potrzebne ubezpieczenie i nie osiąga jeszcze przychodów, ale mimo to zmuszony jest do płacenia składek ZUS już od samego początku.


Inne istotne zmiany wprowadzane przez Konstytucję Biznesu, to:

 • możliwości zawieszenia działalności w przypadku zatrudniania pracownika na urlopie macierzyńskim czy wychowawczym;
 • nowym portalu internetowym dla przedsiębiorców, który ma pomóc i ułatwić kontakt z urzędami;
 • możliwości załatwiania niektórych prostych spraw urzędowych przez telefon, e-mail lub za pomocą innych środków komunikacji;
 • stopniowa likwidacja REGON – podstawowym numerem identyfikującym przedsiębiorcę ma być NIP;
 • przy korzystaniu z pełnomocników, możliwość ustanawiania prokurentów przez przedsiębiorców – osoby fizyczne;
 • przy działalności reglamentowanej, uporządkowanie katalogu form reglamentacji działalności gospodarczej;
 • przy tworzeniu przepisów dla przedsiębiorców – stworzenie katalogu podstawowych reguł, którymi należy kierować się przy tworzeniu prawa gospodarczego
 • przy prowadzeniu działalności przez cudzoziemców – wprowadzenie nowych przepisów dotyczących zasad udziału przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce.

Konstytucja biznesu wprowadza też szereg zmian i udogodnień w relacjach przedsiębiorca – urzędnik. Są to m.in.:

 • Wprowadzenie zasady co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone
 • Domniemanie uczciwości przedsiębiorcy – nie będzie trzeba dowodzić swojej uczciwości a wątpliwości mają być rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy
 • Przyjazna interpretacja przepisów – niejasne zapisy ustaw mają być rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy
 • Zasada proporcjonalności – urząd nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń, np. nie będzie mógł żądać dokumentów, którymi już dysponuje.
 • Powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – będzie on mógł np. wnioskować do ministrów o wydanie objaśnień najbardziej skomplikowanych przepisów i interweniować w sprawie łamania prawa przedsiębiorców

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *