Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności jest  elementem sprawozdawczości przedsiębiorstw i innych osób prawnych. Co więcej?

Elementy danych, jakie ma zawierać sprawozdanie są opisane w ustawie w KSR 9 Sprawozdanie z działalności. Towarzyszy ono rocznemu sprawozdaniu finansowemu (RSF) i uzupełnia je. Sprawozdanie sporządzane jest przez kierownika jednostki, a nie samego księgowego. Sprawozdanie jest obowiązkowe do sporządzenia przez wyznaczone jednostki – szczegóły w art. 49 ustawy.

Sprawozdanie sporządzane jest jak raport finansowy w celu dostarczenia informacji finansowych o jednostce. Dane e są użyteczne dla podmiotów, które chcą mieć podgląd na wszelkie finansowe kwestie działalności. Takie dane są pomocne przy podejmowaniu decyzji o powierzeniu lub wycofaniu z jednostki zasobów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *