Jak księgować kredyty w ewidencji księgowej?

Dla wielu przedsiębiorców kredyt, to jedyna deska ratunku na kupno ważnych urządzeń, narzędzi i innych elementów. Warto wiedzieć, jak zaksięgować odsetki, ratę kredytu, czy prowizję.

W ewidencji księgowej rejestrowane są zapisy dotyczące kredytu, np. prowizja pobrana przez bank za przyznanie kredytu, odsetki naliczone od wykorzystanego kredytu bankowego, czy spłata raty długoterminowego kredytu z rachunku bankowego itp.

Warto tutaj wspomnieć, że większość z tych operacji będzie opierała się na kontach 751 – Koszty finansowe i 130 – Rachunek bieżący. Ponieważ według ustawy o rachunkowości (art. 42 ust. 3) , prowizje i odsetki zalicza się właśnie do kosztów finansowych. Natomiast operacje związane stricte z udzielonym kredytem, np. wpływ kredytu, spłata raty kredytu będą księgowane na koncie 139 – Kredyty bankowe krótkoterminowe (lub 138 – Kredyty bankowe długoterminowe).

Przykład

W styczniu 2018 roku bank udzielił firmie X kredytu na 5 miesięcy na kwotę 6 000 zł, prowizja wyniosła 300 zł, a odsetki 200 zł.

 • WB – Wpływ na rachunek bankowy kredytu krótkoterminowego 6 000 zł:
  Na koncie 130 - Rachunek bieżący (po stronie Wn)         
  Na koncie 139 - Kredyty bankowe krótkoterminowe (po stronie Ma)
 • WB – Prowizja za udzielenie kredytu bankowego 300 zł:
  Na koncie 751 - Koszty finansowe (po stronie Wn) 
  Na koncie 130 - Rachunek bieżący (po stronie Ma)
 • WB – Spłata raty kredytu krótkoterminowego środkami z rachunku bankowego 1 000 zł:
  Na koncie 139 - Kredyty bankowe krótkoterminowe (po stronie Wn) 
  Na koncie 130 - Rachunek bieżący (po stronie Ma)
 • WB – Odsetki naliczone od wykorzystanego kredytu bankowego 200 zł:
  Na koncie 751 - Koszty finansowe (po stronie Wn) 
  Na koncie 130 - Rachunek bieżący (po stronie Ma)

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *