Jak zaksięgować operacje kasowe?

Konto kasa jest wykorzystywane do obrotu gotówkowego w działalności gospodarczej. Jest to bardzo ważny aspekt księgowy, dlatego należy zapoznać się z jego definicją oraz przykładami księgowań.

Konto Kasa jest najczęściej używanym kontem podstawowym (zaraz po Rachunku bieżącym) i jest ono wykorzystywane do księgowania środków pieniężnych krajowych i zagranicznych.

Przykłady

  • RK – Wpłata gotówki z kasy na rachunek bieżący 200 zł:
Konto 130 - Rachunek bieżący (po stronie Wn 200 zł)
Konto 100 - Kasa (po stronie Ma 200 zł)
  • RK – Wpłata udziału do kasy przez nowego udziałowca 10 000zł:
Konto 100 - Kasa (po stronie Wn)
Konto 250 - Należne wpłaty na poczet kapitału  (po stronie Ma)
  • RK – Wpływ do kasy należności od odbiorcy 2 200 zł:
Konto 100 - Kasa (po stronie Wn)
Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami  (po stronie Ma)
  • RK – Zapłacono podatek od środków transportu gotówką z kasy 120 zł:
Konto 220-2 - Rozrachunki z US (po stronie Wn)
Konto 100 - Kasa  (po stronie Ma)

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *