Jak zmienić formę opodatkowania na liniową 19%?

Jak zmienić formę opodatkowania na liniową 19%?

Przedsiębiorca zanim podejmie decyzję o zmianie formy na opodatkowanie liniowe 19%, musi bardzo dokładnie rozważyć swoją sytuację materialną, jak i rodzinną. W sytuacji, gdy przedsiębiorca osiąga wysoki dochody ze swojej działalności, przy czym nie przysługują mu ulgi do odliczeń – na pewno skorzystanie z podatku liniowego jest dla niego korzystniejszą formą opodatkowania.

Jednakże w sytuacji, gdy przedsiębiorca osiąga niższe dochody lub gdy osiąga wysokie, ale korzysta z ulg – musi dokładnie zastanowić się czy zasady ogólne nie są dla niego korzystniejsze. Każdy przedsiębiorca musi indywidualnie rozeznać się w swojej sytuacji i podjąć dla siebie jak najlepszą i najkorzystniejszą decyzje pod względem opodatkowania.

Jaka jest różnica między podatkiem liniowym a na zasadach ogólnych?
Podstawową różnicą pomiędzy w/w formami opodatkowania jest stawka podatku dochodowego. Jak wspomniano powyżej, przy opodatkowaniu liniowym stawka wynosi zawsze 19%. Natomiast w przypadku, gdy przedsiębiorca rozlicza swoje dochody na zasadach ogólnych obowiązuje go różna stawka podatku dochodowego. Stawka zależna jest od osiągniętego progu dochodu. Zatem jeżeli przedsiębiorca uzyska dochody niższe lub równe kwocie 85 528 zł – obowiązuje go stawka 18%. Jeżeli jednak przedsiębiorca osiągnie wyższy dochód, który przekroczy kwotę 85 528 zł to płaci od niego podatek dochodowy ze stawką 32% – w tym wypadku bardziej opłaca się zmiana formy opodatkowania na podatek liniowy.

Jakie należy wykonać obowiązki względem zmiany opodatkowania?
Przedsiębiorca może zmienić formę opodatkowania, jednakże musi zgłosić ten fakt do właściwego naczelnika urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Tak więc zobowiązany jest złożyć do dnia 20 stycznia roku podatkowego zawiadomienie o rezygnacji z danego sposobu opodatkowania lub oświadczenie o stosowaniu innej metody.

Jeżeli natomiast wybiera tę formę przy zakładaniu działalności gospodarczej, musi złożyć pisemne oświadczenie o podjętej decyzji w formie odpowiednio wypełnionego formularza CEIDG-1. Przy czym, jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku, oświadczenie musi złożyć do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności, jednak nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Rozliczając się za dany rok podatkiem liniowym, przedsiębiorca musi złożyć do urzędu skarbowego zeznanie o wysokości osiągniętego przychodu lub straty do 30 kwietnia następnego roku. Zeznania tego dokonuje się na formularzu PIT-36L.

Więcej szczegółów na temat opodatkowania liniowego 19% znajdziecie w artykule: https://www.e-deklaracje.pl/kiedy-oplaca-sie-podatek-liniowy-19