Kiedy zaksięgować podatek od nieruchomości w KPiR?

Podatek od nieruchomości wiąże się z posiadaną nieruchomością lub gruntem. Osoba posiadająca wybrany rodzaj nieruchomości musi co roku uiszczać opłatę podatku od nieruchomości.

W związku z powyższym osoba posiadająca nieruchomość musi uiszczać opłatę za podatek od nieruchomości w odpowiednich ratach.

Wyżej wspomnianemu opodatkowaniu od nieruchomości podlegają:

  • grunty,
  • budynki lub ich części,
  • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jednakże należy wspomnieć, że jeżeli dana osoba wykorzystuje dany lokal do celów prowadzenia działalności gospodarczej, to ma możliwość zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów – ujmując go za pomocą dowodu w KPiR.

Oznacza to, że całe zobowiązanie związane z podatkiem od nieruchomości może być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Jednakże, aby móc wpisać dany koszt do KPiR należy posiadać dowód księgowy. Dlatego też należy poczekać na decyzję wydaną przez właściwy organ skarbowy dotyczącą wysokości podatku (ponieważ to dany organ skarbowy ustala wysokośc podatku) i w momencie jego wydania można zaliczyć koszt do KPiR na podstawie danego dokumentu – kolumna 13 „pozostałe wydatki”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *