Indywidualny system czasu pracy

Indywidualny system czasu pracy wygląda nieco inaczej niż pozostałe.

Mianowicie dany system, a więc indywidualny rozkład może dotyczyć jednego dnia bezterminowo, jak i pracy we wszystkie dni we wskazanym okresie.

Oczywiście wyżej wspomniany „wskazany okres” musi być ujęty we wniosku pisemnym, który wystosowany jest przez pracownika do pracodawcy. Dopiero, gdy pracodawca go zaakceptuje, a więc wyrazi zgodę na indywidualny rozkład, to pracownik będzie mógł w ramach danego systemu objąć taki rodzaj systemu w formie indywidualnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *