Korekta plików JPK

Pliki JPK wysyłane przez podatników do Urzędu Skarbowego muszą być prawidłowo oznaczone, tak aby uniknąć otrzymywania powiadomień o stwierdzonych błędach – od Urzędu Skarbowego. Należy przestrzegać dwóch ważnych kwestii, a wszystko będzie odbywać się szybko i sprawnie bez obowiązku przesyłania pliku ponownie.

Wysyłanie plików JPK musi być oznaczone, jako rodzaj „złożenie”, co oznaczać będzie wysłanie po prostu pliku JPK. Jednakże to tylko jedna kwestia. Druga kwestia dotyczy przesyłania korekt pliku JPK, które oznaczone muszą być rodzajem „korekta”, co oznacza wysłanie korekty do wcześniej wysłanego pliku.

W związku z powyższym, w sytuacji, gdy zostaną stwierdzone błędy na pierwotnym pliku JPK, który został już przesłany do urzędu skarbowego, należy wysłać ponownie taki plik, jednakże w zmienionej (poprawionej) formie i z oznaczeniem „korekta”.

Przy generowaniu plików JPK w programach księgowych istnieje możliwość wybrania rodzaju pliku – „złożenie” lub „korekta”.

Przy wybraniu rodzaju jako „złożenie” w podglądzie pliku XML ukaże się oznaczenie „cel złożenia”, jako wartość „1”. Natomiast przy wybraniu rodzaju „korekta” w podglądzie XML widoczne będzie oznaczenie „cel złożenia”, jako wartość”2″.

Podsumowując powyższe informacje:

  • Rodzaj pliku JPK „złożenie” (plik pierwotny): cel złożenia – 1.
  • Rodzaj pliku JPK „korekta” (plik korygowany): cel złożenia – 2.

Dla przykładu w programie Systim.pl wygląda to następująco:

 

Oczywiście nie można wysłać ponownie tego samego dokumentu z oznaczeniem celu złożenia, jako „1”. Należy wygenerować ponownie deklarację, w poprawnej (zmienionej) wersji i ustawić cel złożenia, jako korekta, a więc wartość „2”. Po upewnieniu się, iż poprawiony plik JPK ma wybrane poprawne oznaczenie można wysłać go do US.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *