Kto ustala harmonogram czasu pracy?

Co to jest harmonogram pracy, wie prawie każdy. Jednakże kto ma obowiązek jego sporządzania, to nieco trudniejsza kwestia. Spróbujemy nieco objaśnić kwestie związane z odpowiedzialnością za sporządzanie harmonogramu.

Z przepisów prawa nie dowiemy się, jaki podmiot ma uprawnienia do opracowania harmonogramu lub zobowiązany jest do jego sporządzenia.

Przepisy prawa nie narzucają danych kwestii na jedną stronę, jednakże w praktyce spoczywa to na pracodawcy. Ponieważ to pracodawca jest osobą, która zatrudnia pracowników, a więc to on zajmuje się sporządzaniem harmonogramu pracy i to na nim spoczywa również kwestia kontroli.

Dodatkowo to pracodawca przeprowadza rozmowy ze swoimi pracownikami i wie jakie potrzeby mają pracownicy oraz dany zakład. Pracodawca wie najwięcej o własnej firmie, wie w jakich godzinach powinien pracować zakład (a w nim wszyscy pracownicy na danych stanowiskach). Jak wspomniano wcześniej pracodawca jest również odpowiedzialny za przestrzeganie czasu pracy danych pracowników, co oznacza, że musi sprawować pieczę nad harmonogramem.

Jak wspomniano powyżej pracodawca ma za zadanie sporządzenie harmonogramu czasu pracy i nie musi konsultować go z pracownikami. Jednakże może zapytać swoich pracowników w jakich godzinach pracy chcieliby pracować, czy zgadzają się na jego ustalone warunki czasu pracy itd. Nie ma co do tego żadnych przeciwwskazań.

Jak wspominano już powyżej przepisy prawa nie zobowiązują pracodawcy, ani pracowników do sporządzania harmonogramu czasu pracy, ale jasnym jest, że sporządzenie harmonogramu jest korzystne dla obydwóch stron.

Pracodawca dzięki harmonogramowi czasu pracy ma łatwą kontrolę nad czasem pracy swoich pracowników oraz ujednolica zasady czasu pracy zakładu i pracowników, dzięki czemu pracodawca wie w jakich godzinach pracuje dany pracownik, a pracownik wie kiedy ma wolne od pracy i może coś zaplanować.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *