W jaki sposób wysyłać wniosek PIT-WZ?

Wspominaliśmy już wcześniej, że wniosek PIT-WZ musi być złożony do 18 kwietnia w Urzędzie Skarbowym, a dokładniej mówiąc od 15 marca do 18 kwietnia podatnicy mają czas na złożenie danego wniosku.

Jednakże rodzi się pytanie dodatkowe: w jaki sposób (w jakiej formie) wysłać dany wniosek? i o musi się na nim znaleźć?

Wniosek PIT-WZ musi być złożony w Urzędzie Skarbowym do 18 kwietnia. Przy czym najważniejszą kwestią jest forma wysyłki danego wniosku. Przepisy prawa jasno mówią, iż jedyną dostępną i możliwą formą wysyłki wniosku jest forma elektroniczna. Co oznacza, że podatnik może dokonać wysyłki w formie elektronicznej poprzez system e-deklaracje, system bankowości elektronicznej lub e-pity.

We wniosku powinny się znaleźć najważniejsze informacje o danych podatnika oraz informacje o rozliczeniach i odliczeniach, np. rozliczeniu łącznie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci, o odliczaniu od dochodu w danym roku z ulgi rehabilitacyjnej, o korzystaniu z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów w związku z zamieszkiwaniem poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, o organizacji pożytku publicznego, na rzecz której podatnik chce przekazać 1% podatku, o adresie elektronicznym, na który urząd skarbowy przekaże nam sporządzoną deklarację PIT itd.

Należy na konie wspomnieć o bardzo ważnej kwestii, iż we wniosku PIT-WZ nie trzeba uzupełniać reszty danych (niżeli tych wymienionych powyżej), ponieważ Urząd Skarbowy pobiera z PIT-11 wszelkie niezbędne informacje dotyczące, np. przychodów podatnika, pobranych zaliczkach, składek na ubezpieczenie zdrowotne itd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *