Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne – PIT i CIT

W nowym 2018 roku nastąpią zmiany dotyczące PIT i CIT w zakresie środków trwałych (także wartości niematerialnych i prawnych) i możliwości ich zaliczania do kosztów podatkowych.

Jedną z kluczowych zmian z ww. zakresu będzie podwyższenie limitu wartości ŚR lub WNiP, ponieważ limit ten nie byl aktualizowany od kilkunastu lat. Obecnie jest to kwota 3 500 zł, w nowym roku zostanie ona jednak zastąpiona kwotą 10 000 zł.

W związku z czym kwota zostanie znacznie podwyższona, dzięki czemu umożliwi to na jednorazowe zaliczenie ŚT i WNiP do wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów (zarówno w ustawie o PIT, jak i ustawie o CIT).

Dzięki takiej zmianie przewiduje się, iż ta zmiana zachęci przedsiębiorców do zwiększania wydatków inwestycyjnych – powinna oddziaływać na mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Zarówno ustawa o PIT, jak i ustawa o CIT w swej treści odwołują się do Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). Z dniem l stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. poz. 1864) i wprowadziło nową klasyfikację KŚT.

W związku z powyższym, konieczne jest dostosowanie, z dniem l stycznia 2018 r., przepisów o podatku dochodowym do nowej klasyfikacji KŚT. Na skutek zaniechania przedmiotowej zmiany, po dniu 31 grudnia 2017 r. nie byłoby podstaw do odwoływania się w przepisach o podatku dochowym do nowej klasyfikacji KŚT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *