Nowa Klasyfikacji Środków Trwałych

Z nowym rokiem nastąpiły zmiany w Klasyfikacji Środków Trwałych. Wielu przedsiębiorców zastanawia się więc, czy jest zmuszona do zmian w kartotekach środków trwałych?

Z początkiem nowego roku zmieniła się klasyfikacja środków trwałych, np. grupa 491 – zespoły komputerowe została zastąpiona grupą 487.

Stara klasyfikacja z 2010 roku została zastąpiona nową klasyfikacją z bieżącego roku. Jednakże mimo wprowadzonych zmian w klasyfikacji podmioty nie są zmuszone do dostosowywania się do wprowadzonych zmian w 2017 roku. Oznacza to, że podmioty, które ustaliły w roku bieżącym zasady amortyzacji i wybrały odpowiednią stawkę amortyzacji środków trwałych, nadal mogą stosować „starszą” klasyfikację KŚT z 2010 roku.

Dlaczego? Ustawodawca postanowił, iż podmioty mogą do końca 2017 roku prowadzić KŚT z 2010 roku i nie muszą stosować się do nowych zmian z bieżącego roku. Jednakże starą klasyfikację można stosować w wymienionych niżej sprawach:

  • podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
  • ewidencji i sprawozdań, o których mowa w ustawie o rachunkowości,
  • dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych.

Natomiast w pozostałych sprawach nowa KŚT 2016 jest stosowana jednocześnie z tą z 2010 do końca bieżącego roku. W związku ze zmianą KŚT nie należy więc zmieniać w 2017 r. w kartotekach grup dla istniejących środków trwałych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *