Nowa ustawa o zatrudnieniu

Nowa ustawa o zatrudnieniu

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej już pracuje nad całkiem nową ustawą dotyczącą zatrudnienia. Chcą udoskonalić obecne przepisy oraz rozszerzyć je o nowe elementy. Ministerstwo przede wszystkim chce zmienić zasady wspierania osób bezrobotnych.

Obecna ustawa zmieniona w 2014 r., wprowadziła nowe instrumenty wsparcia dla bezrobotnych, w tym m.in. system profilowania. System ten dzieli bezrobotnych na trzy grupy (aktywni, wymagający wsparcia i korzystający z instrumentów pomocy oraz bezrobotni niezainteresowani pracą) i przewiduje dla każdej z nich inne podejście oraz formy pomocy.

W związku z powyższym, Ministerstwo chce odnieść się do regulacji związanych z w/w profilowaniem i tutaj wprowadzić więcej zmian oraz skupić się także na zleceniu prywatnym podmiotom aktywizacji bezrobotnych. Do dodatkowych zmian – nie dotyczących już stricte regulacji, ale bardziej monitorowaniu działań, rozważane jest wprowadzenie kontroli rządu nad urzędami pracy.

 

Po co wprowadzać zmiany?

Obecne zmiany wprowadzone w roku 2014 przyniosły liczne efekty. Między innymi dzięki reformie wspierającej grupy w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (w szczególności młodzież) spadło bezrobocie o blisko 1/3 (w okresie 2014-2015). Zaś nowe instrumenty cieszą się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców, jak i młodych ludzi. W związku z tym obowiązujące obecnie rozwiązania dotyczące profilowania bezrobotnych są stosowane powszechnie i powinny być doskonalone, szczególnie w kontekście uzyskiwanego poziomu efektywności. Stąd też pomysł na rozwijanie, a więc udoskonalanie regulacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *