Zwrot podatku dochodowego

Po złożeniu deklaracji rocznej w formie tradycyjnej lub elektronicznej, podatnik otrzymuje informację o pozytywnym przyjęciu deklaracji.

W deklaracji wskazana jest nadpłata, którą następnie Urząd Skarbowy ma obowiązek zwrócić podatnikowi – w jakim terminie?

Urząd Skarbowy ma obowiązek dokonania zwrotu podatku (wykazanej nadpłaty w deklaracji rocznej) w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia deklaracji.

Dla przykładu: Podatnik X złożył deklarację roczną PIT 16 marca. Jeśli nie posiada zaległości podatkowych, zwrot otrzyma najpóźniej do 16 czerwca.

* W przypadku złożenia korekty zeznania rocznego termin zwrotu podatku ulega zmianie – zaczyna być liczony od dnia złożenia korekty deklaracji.

Zwroty dokonywane są w wybranej przez podatnika formie:

  • przelewu bankowego lub
  • przekazu pocztowego.

Jeżeli podatnik posiada jakiekolwiek zaległości podatkowe, to nadpłata nie zostanie mu przekazania – podany zwrot podatku zostanie zaliczony na poczet zaległych zobowiązań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *