Nowa ustawa ws. zamówień publicznych – fakturowanie elektroniczne

Nowa ustawa ws. zamówień publicznych – fakturowanie elektroniczne

 

Projekt został przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju – projekt założeń z 17 maja 2016 r. z ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych.

Ustawa ma wejść w życie dopiero 26 stycznia 2018 r, a więcej można poczytać w następującym dokumencie: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//1/12283301/12341807/12341808/dokument222171.pdf

Resort przedstawia nową wersję projektu do nowej ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych. Przepisy mają dać możliwość dostosowania Polski do unijnej dyrektywy, gdzie na instytucje publiczne nałożony zostanie m.in. obowiązek odbioru od dostawców faktur w formie elektronicznej. Nowa ustawa ma wprowadzić do polskiego systemu prawnego rozwiązania przewidziane w unijnej dyrektywie 2014/55/UE o elektronicznym fakturowaniu w dostawach publicznych, która weszła w życie 27 maja 2014 r.

Najważniejszą zmianą będzie przede wszystkim obowiązek odbioru przez instytucje publiczne – przesłanych w formie elektronicznej – faktur od dostawców. Przy czym takie faktury będą musiały spełniać wymogi normy europejskiej czy też zalecanych przez Komisję Europejską standardów. Szczegóły dotyczące normy/standardów zostaną przedstawione przez unijnych urzędników najprawdopodobniej w maju 2017 r.

„Intencją jest długofalowe działanie na rzecz zmiany prawa Unii Europejskiej, umożliwiającego państwom członkowskim wprowadzenie obowiązku wystawiania i odbierania faktur w postaci elektronicznej, biorąc pod uwagę spodziewaną przewagę korzyści nad kosztami upowszechnienia fakturowania elektronicznego i całokształt działań związanych z elektronizacją obrotu gospodarczego oraz płatności” – wskazuje Ministerstwo Rozwoju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *