Ochrona danych osobowych – zmiany

W przyszłym roku wejdą nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Przede wszystkim wprowadzone zmiany będą dotyczyły przedsiębiorstw, które takimi danymi rozporządzają.

Nowe przepisy, które mają obowiązywać już od 25 maja 2018 roku będą głównie skierowane do przedsiębiorstw i organizacji, które przetwarzają dane osobowe swoich klientów.

Mowa tutaj o nowym unijnym rozporządzeniu RODO, które wprowadzi obowiązki dotyczące podmiotów gromadzących i przetwarzających dane osobowe. Podmioty będą od tamtej pory zobowiązane do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa, a przetwarzanie danych osobowych wymagać ma każdorazowej zgody klienta. Jednym z wymogów będzie także konieczność raportowania każdego wycieku danych i nieautoryzowanego dostępu.

Dodatkowo w Polsce powstanie specjalny organ nadzorczy – Urząd Ochrony Danych Osobowych, który zastąpi GIODO. Organ nadzorczy będzie miał za zadanie, np. nakładanie kar administracyjnych i finansowych, których wysokość będzie mogła sięgać nawet 4% rocznych obrotów danego podmiotu!

W związku z powyższym przedsiębiorcy powinni dostosować się do wymogów prawnych jakie będą wprowadzone już w przyszłym roku. Niedostosowanie się do prawnych wymogów będzie skutkowało karami administracyjnymi bądź kontrolami organu nadzorczego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *