Kogo dotyczy odwrotne obciążenie?

Osoby, które mogą stosować odwrotne obciążenie muszą spełnić kilka podstawowych warunków – zgodnie z przepisami prawa.

Według przepisów prawa odwrotne obciążenie mogą stosować:

  • osoby prawne
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej
  • osoby fizyczne nabywające określone towary (załącznik nr 11 ustawy o VAT)

Wyżej wymienione podmioty muszą spełniać dodatkowo ustanowione przez prawo warunki, mianowicie:

  1. Podatnicy dokonujący dostawy tych szczególnych towarów, nie są zwolnieni od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 i nie korzystają ze zwolnienia z VAT do limitu 150.000 zł,
  2. Podatnicy będący nabywcami towarów wrażliwych, są zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT
  3. Dostawy tych towarów nie są objęte zwolnieniem, od nabycia których, nie przysługiwało odliczenie VAT, przeznaczone na cele działalności zwolnionej z VAT.

Należy jeszcze podkreślić w jakich sytuacjach odwrotne obciążenie nie będzie miało miejsca. Mianowicie nie jest możliwe zastosowanie odwrotnego obciążenia w przypadku sprzedaży dokonywanej dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, jak również dla podatników, którzy posiadają status zwolnionych z VAT.

W związku z powyższym (i zgodnie z przepisami prawa), odwrotne obciążenie może być stosowane tylko wtedy, gdy sprzedawca jest określony, jako czynny podatnik VAT; nabywca jest czynnym podatnikiem VAT; dostawa nie jest objęta zwolnieniem z VAT – więcej na ten temat znajduje się w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *