Co to jest PIT-2?

PIT-2 jest przekazywany przez pracownika do pracodawcy, aby mógł on pomniejszać miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Jak ją wyliczyć?

Pracodawca jest zobowiązany do pobierania kwoty zaliczki na podatek dochodowy z wynagrodzenia brutto pracownika.

Zaliczka na podatek dochodowy wynosi 18% i pobierana jest od określonych osób, np. gdy pracownik uzyskuje przychody ze stosunku pracy, stosunku służbowego lub pracy nakładczej. Podane 18% jest pobierane z kwoty brutto wynagrodzenia, w przypadku, gdy dochody nie przekroczyły ustalonego limitu (progu) podatkowego w kwocie 85 528 zł. Jeżeli jednak dochód przekroczy wspomniany próg, to naliczane jest 32% – według art. 32 ust. 1 ustawy o PIT.

Po złożeniu wniosku PIT-2 przez pracownika, pracodawca musi pomniejszyć miesięczną zaliczkę o ulgę podatkową, która stanowi 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

Uwaga! Kwota roczna zmniejszająca podatek wynosi 556,02 zł, a jej miesięczna część to 46,33 zł - art. 27 ust. 1b ustawy o PIT.

Dodatkowo bardzo ważną kwestią jest termin złożenia danej deklaracji PIT-2, pracownik powinien złożyć ją przed:

  • otrzymaniem pierwszej wypłaty – w przypadku nowo zatrudnionych pracowników,
  • pierwszym przelewem w nowym roku podatkowym – pozostali pracownicy (art. 32 ust. 3 ustawy o PIT).

Poniżej przedstawimy przykład obliczenia wynagrodzenia netto przykładowego pracownika – Jan Kowalski, który złożył swojemu pracodawcy PIT-2, aby przy wyliczaniu wynagrodzenia mógł on pomniejszyć mu zaliczkę na podatek o kwotę wolną od podatku.

Przykład

Pracownik Jan Kowalski zarabia 4 000 zł brutto miesięcznie.

  • Ubezpieczenie społeczne wynosi: 4 000 zł x 13,71% = 548,40 zł
  • Składka zdrowotna wynosi:

4 000 zł – 548,40 zł = 3 451,60 zł

3 451,60 zł x 9% = 310,64 zł (składka zdrowotna)

3 451,60 zł x 7,75 % = 268,53 zł (składka zdrowotna do odliczenia)

  • Obliczenie zaliczki na podatek dochodowy:

4 000 zł – 548,40 zł = 3 451,60 zł

3 451,60 zł – 111,25 zł (standardowe koszty uzyskania przychodów) = 3 340,35 zł ~ 3 340 zł (podstawa opodatkowania)

3 340 zł x 18% – 46,33 zł (kwota wolna od podatku) = 554,87 zł

554,87 zł – 268,53 zł (składka zdrowotna do odliczenia) = 286,34 zł ~ 286 zł (zaliczka na podatek dochodowy)

Obliczenie wynagrodzenia netto: 4 000 zł – 548,40 zł (składki na ubezpieczenie społeczne) – 310,64 zł (składka zdrowotna) – 286 zł (zaliczka na podatek dochodowy) = 2 854,96 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *